Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Privatpersoner strømmer til Oslo Børs og Merkur Market

Back

Veksten i antall investorer har økt vesentlig det siste året. Bare på Oslo Børs ser vi en økning på 18% av norske privatinvestorer.

De norske handelsplassene ser i år en stor økning i både nynoteringer samt antall nye privatinvestorer. Hele 70.000 nye privatpersoner har i år valgt å investere på Oslo Børs. Vi ser også en økning av antall nye investorer på Merkur Market, hvor det i utgangen av september var registert hele 51.000 investorer, hvorav 83% er menn.

Investeringer i ESG selskaper er veldig populært for både kvinner og menn på begge markedsplasser. Aksjene som tiltrekker seg flest nye investorer i dette segmentet, er NEL ASA (OB) og Aker Offshore Wind (Merkur).

Tall fra Merkur Market:

Gjennomsnittsalder på Merkur Markets for norske privatinvestorer per september:
Kvinner = 45.9 år (OB = 50.4 år)
Menn = 45.5 år (OB = 53.3 år)

Antall norske privatpersoner per september:
Kvinner = 8.863
Menn = 42.451

Status september (3.kvartal) norske privatpersoner:

Kvinner

Topp 5 selskaper basert på antall unike investorer:
• AKER OFFSHORE W
• AKER CARBON CAP
• KAHOOT! AS
• QUANTAFUEL ASA
• LIFECARE AS

Topp 5 selskaper basert på verdi på konto:
• QUANTAFUEL ASA
• KAHOOT! AS
• AKER OFFSHORE W
• AKER CARBON CAP
• MERCELL HOLDING

Menn

Topp 5 selskaper basert på antall unike investorer:
• AKER OFFSHORE W
• AKER CARBON CAP
• QUANTAFUEL ASA
• KAHOOT! AS
• LIFECARE AS

Topp 5 selskaper basert på verdi på konto:
• QUANTAFUEL ASA
• KAHOOT! AS
• AKER OFFSHORE W
• AKER CARBON CAP
• ANDFJORD SALMON

Mest populære aksjer
Aker offshore og Aker carbon er de mest populære aksjene basert på antall private investorer i alle fylker i Norge og alle aldersgrupper per september.

Aker Carbon:
Kvinner: Nesten 60% av de kvinnelige investorene er mellom 30-54 år, 15% er under 30 år
Menn: 53% av de mannlige investorene er mellom 40-69 år, 17% er under 20 år.

Aker Offshore:
Kvinner: Nesten 60% av de kvinnelige investorene er mellom 30-54 år, 13% er under 30 år
Menn: 52% av de mannlige investorene er mellom 40-69 år, 18% er under 20 år.

Mest verdier
Ser man hvor kvinner og menn har størst andel av verdiene sine på Merkur Markets er dette QUANTAFUEL ASA. Dersom man ser på antall beholdninger er det Lavo. TV AS kvinner har størst beholdning, for menn er dette Zenith Energy.

Play Magnus
Totalt fikk Play Magnus 149 investorer første noteringsdagen;
• 33 av disse er utenlandske investorer
• 116 av disse er norske investorer (102 organisasjoner og 14 privatpersoner)
De 14 norske privatinvestorene i Play Magnus er hovedsakelig menn mellom 40-69 år, hovedvekten av de nye investorene har bostedsadresse i Oslo.