Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Kristine Bastøe blir ny administrerende direktør i Euronext Securities Oslo

Back

Kristine Bastøe tar over som sjef for Euronext Securities Oslo fra og med 1. mars etter Audun Bø.

Kristine har bred erfaring fra finans, både fra selskapssiden og rådgivning. Hun begynte i Euronext Securities i 2017 som innleid konsulent, og har vært fast ansatt som leder av seksjonen produkt siden 2019. I løpet av disse årene har hun jobbet med en rekke forretningsrelaterte prosjekter og bygd opp organisasjonsstruktur på tvers av de fire landene hvor Euronext Securities har kontorer. Hun har også bred erfaring med komplekse endringsprosjekter fra sin tid som konsulent.   

Kristine vil lede utviklingen av Euronext Securities Oslo, og hun blir en viktig bidragsyter i arbeidet med å virkeliggjøre strategien om å skalere opp Euronext Securities til å bli en europeisk tilbyder av tjenester for oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer.  Over de neste tre årene skal Euronext Securities utvide tjenestetilbudet, etablere felles plattformer på tvers av de fire markedene, skalere opp aktiviteten på tvers av Europa og forbedre kundeopplevelsen.  

Tidligere i år ble det annonsert at Audun har valgt å tre til side. Han blir i organisasjonen frem til senest 30. juni for å tilrettelegge for en god overgang.  

Kristine new CEO Oslo