Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Endringer i utstederreglene

Back

Det vises til høringene om endringer i utstederreglene på Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth Oslo som ble offentliggjort 1. februar 2021. Bakgrunnen for endringsforslagene er at markedsmisbruksforordningen (MAR) trer i kraft i Norge 1. mars 2021.

Endringene i utstederreglene er besluttet av Oslo Børs i henhold til forslagene som er presentert i høringene. Endringene vil tre i kraft 1. mars 2021.

Regelbøkene er under oppdatering og vil bli gjort tilgjengelig på børsens nettsider innen 1. mars 2021.

News category