Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Endringer i reglene for utstedere av aksjer på Merkur Market (Euronext Growth)

Back

Etter Euronexts oppkjøp av Oslo Børs i juni 2019, og som tidligere kommunisert, vil handel på Merkur Market (Euronext Growth) migrere over til Euronexts handelssystem Optiq. Dette skal i henhold til endret tidsplan skje den 30. november 2020.

De nye utstederreglene som vil gjelde for utstedere av aksjer, egenkapitalbevis, depotbevis, og øvrige finansielle instrumenter med tilsvarende egenskaper som aksjer etter migrering til Optiq, er nå vedtatt av Oslo Børs.

Regelverket vil tre i kraft fra 30. november 2020 for overnevnte utstedere, forutsatt gjennomført migrering til Optiq.

News category