Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Endringer i medlemsreglene – clearing av tegningsretter

Back

Det vises til høring om endringer av medlemsreglene vedrørende clearing av tegningsretter på Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth Oslo som publisert 1. februar 2022. Det innføres clearing gjennom sentral motpart (CCP) for tegningsretter som handles på Oslo Børs’ markedsplasser.

Endringene i medlemsreglene har blitt vedtatt av Oslo Børs i samsvar med forslagene presentert i høringsbrevet. Endringene har virkning fra 1. mars 2022. Oppdaterte regelbøker er tilgjengelig på nettsidene til Euronext.

News category