Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Buy in tatt ut av VPO NOK Regelverket

Back

Euronext Securities Oslo fastsatte 16. November 2021 det nye VPO NOK Regelverket som skal tre i kraft under CSDR. VPO NOK Regelverket inneholder bestemmelser om gebyr og buy-in, i henholdsvis punkt 25-27 og 28. Disse bestemmelsene sikrer etterlevelse av settlement discipline reglene som trer i kraft i EU og Norge 1. februar 2022.

Det er enighet i EU om å utsette regimet for tvungen dekningshandel (buy-in) i CSDR kan utsettes, siden det er mulig at reglene vil bli endret som følge av revisjonen av CSDR. ESMA publiserte 17. desember 2021 en offentlig uttalelse hvor ESMA uttrykte en forventning om at nasjonale kompetente myndigheter ikke skal prioritere tilsynsmessig oppfølgning av buy-in regimet. Finanstilsynet publiserte en uttalelse 21. desember 2021 hvor de viste til uttalelsen fra ESMA, og uttalte at Finanstilsynet for sin del heller ikke vil prioritere en slik tilsynsmessig oppfølgning.

Finanstilsynets uttalelse er lagt ut her: Buy-in regimet i verdipapirsentralforordningen (CSDR) – Finanstilsynet.no

Basert på de offentlige uttalelsene fra Finanstilsynet og ESMA, har vi besluttet å ta ut punkt 28 om buy-in fra VPO NOK Regelverket som skal tre i kraft under CSDR. Vi har også tatt ut fotnotene om ikrafttredelse til punkt 25, 26 og 27 om gebyr.

Se oppdatert VPO NOK Regelverk i kraft under CSDR her