Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Sonans legger grunnlag for vekst og utvikling på Børsen

Back

Oslo, 17. februar 2021 – Utdanningsleverandøren Sonans ble i dag tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo. (ticker: SOHO).

– Med noteringen legger vi grunnlaget for videre vekst og utvikling. Målet er å forsterke samfunnsoppdraget vårt, som er å tilby utdanning av høy kvalitet til enda flere studenter, sier administrerende direktør Erik Brandt.

I forkant av børsnoteringen hentet Sonans 1,25 milliarder kroner i en aksjeemisjon. 200 millioner friske kroner ble hentet gjennom utstedelse av nye aksjer, mens nedsalg fra eksisterende aksjonærer utgjorde 1.050 millioner kroner. Inkluderes overallokerte aksjer, som kan benyttes av tilrettelegger for kursstabilisering, var den totale aksjeplasseringen 1.375 millioner kroner.

Emisjonskursen på 50 kroner per aksje gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 1,8 milliarder kroner.

– Sonans Gruppen har de siste årene åpnet flere nye privatistskoler og innlemmet Bjørknes Høyskole som en del av gruppen. I dag står mange norske elever igjen med et ufullstendig vitnemål etter videregående skole og mange voksne trenger generell studiekompetanse for å komme inn på høyere utdanning. Det er et samfunnsbehov vi vil bidra til å dekke gjennom eksamensrettet undervisning og tett oppfølging.  Det gir flere en inngangsbillett til videre studier og arbeidsliv. Videre vil Bjørknes Høyskole imøtekomme en økende etterspørsel etter høyere utdanning på både sted og nett, fortsetter Brandt.

Om Sonans  Sonans Gruppen er en ledende norsk privat utdanningsleverandør som ble stiftet i 1989. I dag består Sonans Gruppen av to hovedvirksomheter; Sonans Utdanning og Bjørknes Høyskole. Sonans Utdanning er markedsleder i Norge innen undervisning for privatister, og Bjørknes Høyskole tilbyr en rekke studieprogram innen helse, samfunnsvitenskap og psykologi både på campus og på nett.

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €6.5 trillion in market capitalisation as of end June 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.