Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Sandnes Sparebank låner grønt på Børsen

Back

Oslo - 20 August 2020 - Sandnes Sparebank markerte i dag børsnoteringen av sitt første grønne boliglån. Obligasjonslånet ble plassert med grønn rabatt.

Utstedelsen av lånet ble møtt med stor interesse, og ble plassert med lavere rente enn obligasjonslån som ikke er grønne.
– Utstedelsen gikk veldig bra. Det var god etterspørsel fra investorhold, og det gikk raskt å fylle boken. Vi anslår at dette grønne lånet var to basispunkter billigere enn tilsvarende vanlige lån, sier Carl Fredrik Hjelle, finanssjef i Sandnes Sparebank.

Obligasjonslånet har en utestående låneverdi på 300 millioner kroner og en kupongrente på 0,77 prosent (3M NIBOR + 0,42).
– Det vil komme flere grønne lån fra oss, spår finanssjefen.

– I tråd med bankens bærekraftstrategi
«Kvalifiserer din bolig til grønt boliglån, får du bankens beste betingelser,» heter det på bankens hjemmesider.
 – Vi har jobbet konkret med å kunne tilby grønne produkter til våre kunder over lengre tid. At vi nå kan tilby grønne boliglån er nok en milepæl – og helt i tråd med bankens bærekraftstrategi, sier Tove Linn Bjørnå, leder for bærekraft i Sandnes Sparebank.

Skal finansiere energieffektive boliger
Sandnes Sparebanks grønne obligasjon er en såkalt obligasjon med fortrinnsrett, og er utstedt av bankens kredittforetak SSB Boligkreditt. Obligasjoner med fortrinnsrett kalles gjerne boligobligasjoner, fordi investorene i obligasjonslånet har fortrinnsrett til å dekke sine krav i de boliglånene som inngår.
Midlene som hentes gjennom et grønt obligasjonslån skal utelukkende benyttes til å finansiere miljøvennlige prosjekter. Grønne boliglån dekker energieffektive boliger.

Sterk grønn lånevekst
Stadig flere selskaper låner grønt, og så langt i år har den utestående låneverdien av grønne obligasjonslån notert på Oslo Børs økt med 68,8 prosent til 60,5 milliarder kroner. Tilbudet av grønne obligasjoner har også blitt bredere, med flere selskaper fra forskjellige bransjer som finansierer bærekraftige prosjekter med grønne lån.

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €6.5 trillion in market capitalisation as of end June 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.