Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Salmon Evolution debuterer på Børsen

Back

Oslo, 18 September 2020 – Det landbaserte lakseoppdrettselskapet Salmon Evolution ble i dag tatt opp til handel på Merkur Market. – En børsnotering er helt avgjørende for et vekstselskap som oss, sier styreleder Tore Tønseth i Salmon Evolution. 

Salmon Evolution hentet nylig 500 millioner kroner i en aksjeemisjon. Emisjonen ble møtt med stor interesse fra norske og utenlandske investorer, og ble betydelig overtegnet, meldte selskapet

Salmon Evolution har sin første produksjonsfasilitet under bygging på Indre Harøy i Norge. Selskapets teknologi baserer seg på et gjennomstrømmings- og resirkuleringsanlegg, og planlegges brukt også i andre anlegg, blant annet i Sør-Korea.  – Vi skal benytte det rene og friske sjøvannet til å gi laksen optimale forhold for vekst og god fiskehelse. Og tilnærmingen til produksjon av landbasert laks ved hjelp av gjennomstrømningsteknologi med gjenbruk, mener vi har en lavere risikoprofil enn mange andre prosjekter, sier Håkon A. Berg, CEO i Salmon Evolution. 

Salmon Evolution er årets 19. nykommer på Oslo Børs. Til sammenligning ble det notert 15 selskaper i løpet av hele fjoråret. 

Salmon Evolution

Photo: NTB/Thomas Brun

Om Salmon Evolution  Salmon Evolution Holding er et landbasert lakseoppdrettsselskap som har sin første produksjonsfasilitet under bygging på Indre Harøy i Norge. Salmon Evolution Holding legger vekt på rasjonell drift, optimal fiskevelferd og minst mulig påvirkning på miljøet. Rent vann fra kysten skaper optimale produksjons- og miljøforhold, bedre tilvekst og kortere produksjonstid.  salmonevolution.no 

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €7.1 trillion in market capitalisation as of end March 2024, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2024, Euronext N.V. - All rights reserved.