Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Rekordmange selskaper på Børsen

Back

Nye selskaper strømmer til Oslo Børs, og antall børsnoterte selskaper er nå på det høyeste nivået siden finanskrisen. To nye selskaper debuterer i dag: Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind.

Oslo – 26 August 2020

Med dagens to børsnykommere er det nå 253 selskaper med aksjer notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market. Vi må tilbake til 2008 for å finne et høyere antall børsnoterte selskaper.

Hittil i år det blitt notert 17 nye selskaper, to flere enn i hele 2019. De siste årene har det vært en strøm av nye selskaper, og siden 2016 har hele 91 nye selskaper debutert på Børsen. Konsolidering, gjennom oppkjøp og fusjoner, i etterkant av den sterke veksten frem til finanskrisen, trakk antall selskaper til et bunnivå i 2015 – se figur under.

I dag blir Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind tatt opp til handel på Merkur Market. Aker Carbon Capture ringer i børsbjellen klokken ni, mens Aker Offshore Wind markerer børsnoteringen klokken 12.

Merkur Market har tiltrukket seg fleste nye selskaper. 14 av årets nykommere er et Merkur Market-selskap. Siden lansering i 2016 har hele 49 nye selskaper blitt tatt opp til handel på denne markedsplassen. En rekke av disse nykommerne har tatt steget opp til Oslo Axess og Oslo Børs, slik at det nå er 37 selskaper notert på Merkur Market.

 – Oslo Børs skal være en kilde til kapital for selskaper. Med Merkur Market åpnet vi dørene for flere selskaper. Vi ser at Merkur-selskapene har klart å tiltrekke seg investorer og kapital. Mange har ambisjoner om å vokse, og flere har tatt steget opp og søkt seg mot Oslo Axess og Oslo Børs, sier børsdirektør Øivind Amundsen.

Om Aker Carbon Capture

Aker Carbon Capture er et dedikert karbonfangstselskap med løsninger, tjenester og teknologier som dekker hele CCUS-verdikjeden fra fangst, transport og anvendelse til lagring av CO2. Vi har kunder i en rekke bransjer med karbonutslipp, inkludert sement, avfallsgjenvinning, olje & gass og stålproduksjon. Selskapet har mer enn 20 års erfaring med teknologiutvikling og drift av fangstanlegg som en del av Aker-konsernet.

www.akercarboncapture.com

Om Aker Offshore Wind

Aker Offshore Wind jobber for å skape en bærekraftig fremtid. Vi er en offshore vindutvikler med hovedkontor i Norge og med fokus på eiendeler i dypt vann. Virksomheten er global og den nåværende porteføljen består av utviklingsprosjekter og prospekter i Asia, Nord-Amerika og Europa.

 Aker Offshore Wind anvender relevant og kostnadseffektiv teknologi, basert på flere tiår med utvikling av energiprosjekter til havs, og gjennom eierandelen i Principle Power.

www.akeroffshorewind.com

 

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €7.1 trillion in market capitalisation as of end March 2024, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2024, Euronext N.V. - All rights reserved.