Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Ocean Sun skinner på Børsen

Back

Oslo, 26. oktober 2020 – Solenergiselskapet Ocean Sun ble i dag tatt opp til handel på Merkur Market. – Børsnoteringen gjør oss i stand til å forfølge vekstmuligheter, uttaler selskapet.

Ocean Sun har utviklet en løsning for flytende solcellemoduler montert på hydroelastiske membraner. – Vår teknologi gir kostnads- og ytelsesfordeler som langt overgår andre flytende solcelleanlegg. Vannet kjøler ned solcellene og øker effekten, forklarer selskapet

Selskapet hentet nylig 150 millioner kroner i en emisjon, fordelt på 100 millioner kroner i nye aksjer og 50 millioner i nedsalg av eksisterende aksjer. Aksjeemisjonen ble overtegnet og møtt med stor interesse, meldte selskapet.

– Jeg er veldig fornøyd med interessen i emisjonen. Vi ser flere vekstmuligheter for flytende solenergi. Børsnoteringen gjør oss i stand til å dra nytte av og bygge videre på grunnmuren av år med utvikling og testing, samt forfølge vekstmuligheter fremover, sier administrerende direktør Børge Bjørneklett. 

Emisjonskursen på 18 kroner per aksje gir de utestående aksjene i Ocean Sun en markedsverdi på 810 millioner kroner. 

Ocean Sun admitted to trading on Merkur Market

Foto: Thomas Brun / NTB

Om Ocean Sun  Ved å kombinere norsk maritim ekspertise og kunnskap om silisium-solceller har Ocean Sun utviklet en nyskapende løsning på verdens energibehov. Den patenterte teknologien er basert på solcellemoduler montert på hydroelastiske membraner og gir kostnads- og ytelsesfordeler som langt overgår andre flytende solcelleanlegg som eksisterer i dag. Med kontorer i Oslo, Singapore og Shanghai har Ocean Sun som visjon å være verdens ledende teknologileverandør innen flytende solenergi. oceansun.no

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With nearly 1,900 listed issuers and around €6.6 trillion in market capitalisation as of end December 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2024, Euronext N.V. - All rights reserved.