Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Norse Atlantic noteres på Euronext Growth

Back

Oslo - 12. april 2021 – Euronext gratulerer Norse Atlantic Airways med noteringen på Euronext Growth Oslo i dag (ticker: NORSE).

Norse Atlantic Airways er et nytt flyselskap som betjener det interkontinentale lavkostmarkedet mellom europeiske og amerikanske destinasjoner med en flåte av moderne, drivstoffeffektive og mer miljøvennlige fly.

Selskapet har nylig hentet 1,275 milliarder kroner gjennom utstedelse av nye aksjer. Inkluderes overallokerte aksjer, som kan benyttes av tilrettelegger for kursstabilisering, var den totale aksjeplasseringen 1,4 milliarder kroner. Emisjonen vakte stor interesse fra norske, nordiske og internasjonale institusjonelle investorer og ble overtegnet flere ganger.

Emisjonskursen på 20 kroner gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 1,475 milliarder kroner ved børsnoteringen.

«Vi i Norse Atlantic Airways er veldig glade for å bli notert på Euronext Growth her i Oslo. Det er en viktig milepæl i vår jakt på å bli ledende i det internasjonale lavkostmarkedet. Den globale økonomien har blitt hardt rammet av pandemien, men en ny tid kommer. Folk vil igjen reise både for forretninger og fornøyelser. Vår kunngjorte inngang i markedet har vekket enorm interesse blant luftfartsfagfolk i Europa og USA som ønsker å jobbe for oss. Vi ser frem til å ønske nye kolleger, kunder og investorer velkommen om bord,» sier Bjørn Tore Larsen, grunnlegger og administrerende direktør i Norse Atlantic Airways.

Norse Atlantic lists on Euronext Growth

Velkommen: Børsdirektør Øivind Amundsen ringte i bjella i en virtuell bjelleseremoni i morges sammen med Bjørn Tore Larsen, grunnlegger og administrerende direktør i Norse Atlantic Airways, for å feire noteringen av selskapet.

Om Norse Atlantic Norse Atlantic Airways is a new innovative airline serving the low-cost, intercontinental market between popular European and US destinations with a fleet of modern, fuel-efficient and more environmentally friendly Boeing 787 Dreamliners. Established in February 2021, Norse Atlantic expects to be taking off with its first flight in December 2021. For more information, visit www.flynorse.com.

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €6.5 trillion in market capitalisation as of end June 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.