Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Energeia klar for Euronext Growth

Back

  • Den 12. noteringen på Euronext Growth og den 14. totalt på Oslo Børs
  • Antallet selskap på Euronext Growth stiger til 114
  • Markedsverdi på rundt 291 millioner kroner

 

Oslo – 13. desember 2022 – I dag er Energeia (ticker: ENERG) tatt opp til handel på Euronext Growth. Dette er årets 12. notering på vekstmarkedsplassen, den 14. totalt på Oslo Børs og den 74. i Euronext-gruppen.

Energeia utvikler, drifter og eier solkraftverk i Norge og Nederland. Selskapets forretningsidé er å etablere samdrift av landbruksvirksomhet og solkraftproduksjon på samme landareal. I 2020 startet selskapet det første prosjektet av denne typen i Norge.

Ved åpning av markedet var aksjeprisen satt til 2,48 kroner per aksje. Det gir selskapet en markedsverdi på om lag 291 millioner kroner.

– Dette er en historisk dag for oss og for energimarkedet i Norge. Vi har mer enn 12 års erfaring med solkraftbransjen fra andre markeder, og blir med dette også en pioner i Norge. Når vi nå tas opp til handel på Euronext Growth legger vi grunnlaget for videre innovasjon og vekst. Vi skal investere storstilt i tiden som kommer, og vil bidra til å bygge Norge videre som en energinasjon. Jeg vil takke våre nye støttespillere, særlig Eidsiva og Obligo, for tilliten. Vi ser fram mot en spennende og lovende fremtid for solkraftbransjen i Norge, sier Viktor Jakobsen, administrerende direktør i Energeia.

Dobrila Matanovic, Head of Accounting at Energeia, rang the bell this morning to celebrate the company’s admission to Euronext Growth Oslo. They were welcomed by Eirik Høiby Ausland, Head of Nordic Listing at Oslo Børs (Photo: Chris Fey/ NTB)

Bildetekst: Viktor Jakobsen, administrerende direktør i Energeia, ringte i børsbjellen i morges for å feire noteringen av selskapet på Euronext Growth. Selskapet ble ønsket velkommen av Eirik Høiby Ausland, direktør for førstehåndsmarkedet ved Oslo Børs. (Foto: Chris Fey/ NTB)

 

 

 

Om Energeia

Energeia AS prosjektutvikler, bygger og driver storskala bakkemonterte solkraftverk, primært i Norge og Nederland. Selskapets hovedkontoret ligger i Oslo, men konsernet har også datterselskaper i Nederland, Italia, Singapore og Tyskland. Energeias forretningside er å indentifisere, utvikle, bygge og drive storskala solkraftverk i kombinasjon med landbruksvirksomhet.

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €7.1 trillion in market capitalisation as of end March 2024, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2024, Euronext N.V. - All rights reserved.