Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Aker Clean Hydrogen debuterer på Børsen

Back

Oslo, 11. mars 2021 – Aker Clean Hydrogen har i dag blitt tatt opp til handel på Euronext Growth (ticker: ACH).

Aker Clean Hydrogen skal utvikle, bygge, eie og drifte anlegg for ren hydrogenproduksjon i industriell skala. 

– Industrialiseringen av hydrogenproduksjon starter nå. Med lanseringen av Aker Clean Hydrogen skaper Aker Horizons den første rendyrkede operatøren innen ren hydrogenproduksjon i industriell skala og adresserer et enormt marked klart for global vekst som kan ha betydelig effekt på CO2-reduksjon, sa Kristian Røkke, adm. direktør i Aker Horizons og styremedlem i Aker Clean Hydrogen.

I forkant av børsnoteringen hentet selskapet 3,0 milliarder kroner gjennom utstedelse av nye aksjer. Inkluderes overallokerte aksjer som kan benyttes av tilrettelegger for kursstabilisering, var den totale aksjeplasseringen 3,45 milliarder kroner. Den rettede emisjonen var flere ganger overtegnet og ble møtt med stor interesse fra norske og internasjonale investorer, meldte selskapet.

– Vi er glade for å se en slik interesse for plasseringen blant innenlandske og internasjonale investorer av høy kvalitet. Aker Clean Hydrogen har nå et sterkt økonomisk utgangspunkt for å adressere det enorme markedspotensialet med produksjon av rent hydrogen i global, industriell skala, sa Røkke etter at emisjonen var blitt gjennomført.

Nettoinntektene fra den rettede emisjonen vil bli brukt til å støtte den sterke veksten i Aker Clean Hydrogen og for generelle bedriftsformål. Emisjonskursen på 16,00 kroner gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 11 milliarder kroner.

Om Aker Clean Hydrogen Aker Clean Hydrogen er en rendyrket hydrogenoperatør med ambisjoner om å akselerere reduksjonen av karbonutslipp globalt og øke bruken av rent hydrogen i industriell virksomhet. Selskapet er etablert for å utvikle, bygge, eie og drifte modulære anlegg for ren hydrogenproduksjon i industriell skala, med intern integrasjon- og gjennomføringskompetanse. Ved hjelp av digitale verktøy og dyp domeneekspertise vil selskapet redusere kostnader for hydrogenproduksjon.

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €7.1 trillion in market capitalisation as of end March 2024, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2024, Euronext N.V. - All rights reserved.