Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Airthings måler luften på Børsen

Back

Oslo, 30. oktober 2020 – Luftkvalitetselskapet Airthings ble i dag tatt opp til handel på Merkur Market.

Teknologiselskapet Airthings produserer radon- og innendørs luftkvalitetsmålere. – Airthings har teknologien som trengs for å hjelpe alle mennesker å puste bedre, og våre produkter er nå i bruk i bygninger og hjem verden over. Jeg er veldig stolt over vår børsnotering, fordi den gjør det mulig for enda flere å investere i oss og bli med på reisen med å sikre bedre luft for alle, sier Øyvind Birkenes, administrerende direktør i Airthings. 

I forbindelse med børsnoteringen hentet selskapet 790 millioner kroner i en emisjon, fordelt på 500 millioner kroner i nye aksjer og 290 millioner i nedsalg av eksisterende aksjer. Emisjonen ble møtt med stor interesse fra både norske og utenlandske investorer og var betydelig overtegnet, meldte selskapet.  

– Børsnoteringen er en stor milepæl for oss, og vi er veldig stolte over den store interessen og tilliten vi opplever fra både norske, europeiske og amerikanske investorer. Med mer enn 500 millioner kroner i ny kapital står Airthings godt rustet for å nå målet om én milliard kroner i omsetning i 2024, sier Geir Førre, styreleder i Airthings. 

Emisjonskursen på 13,5 kroner per aksje gir de utestående aksjene i Airthings en markedsverdi på 2,3 milliarder kroner.

Om Airthings Airthings er et internasjonalt teknologiselskap og produsent av prisvinnende radon- og innendørs luftkvalitetsmålere til boligeiere, virksomheter og fagpersoner. Selskapet ble grunnlagt i 2008 med mål om å sikre at mennesker verden over forstår viktigheten av innendørs luftkvalitet og tar kontroll over sin egen helse gjennom enkle, rimelige og nøyaktige teknologiløsninger. Selskapet har kontorer i Norge, USA og Canada, med mer enn 80 ansatte fra over 20 nasjonaliteter. www.airthings.com/no/about-us 

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €7.1 trillion in market capitalisation as of end March 2024, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2024, Euronext N.V. - All rights reserved.