Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Gigante Salmon tatt opp til handel

Back

Gigante Salmon tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo 5 juli 2021.