Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Euronext Securities Oslo har inngått samarbeid med Nordea for å tilby ny VGM tjeneste

Back

Euronext Securities Oslo har gleden av å kunngjøre et samarbeid med Nordea for å tilby en ny virtuell generalforsamlingstjeneste (VGM) til norske utstedere.

Euronext Securities Oslo tilbyr allerede Nordea et bredt spekter av generalforsamlingstjenester. Etter å ha gjennomført flere vellykkede VGM-piloter i 2021 og 2022, og basert på solid erfaring med å arrangere VGM-er i Danmark, valgte Nordea Euronext Securities Oslo som sin VGM-leverandør. Tidspunktet sammenfaller fint med nyere endringer i norsk lovverk, som krever at utstedere tilbyr en virtuell opsjon til sine årlige generalforsamlinger.

I en kommentar til det nye partnerskapet uttalte John Höglund, Client Relations og Segment Manager i Euronext Securities Oslo: «Virtuelle generalforsamlinger gjør det lettere for aksjonærer å utøve sine rettigheter, og de tilbyr fordeler for utstedere, som økt aksjonærengasjement, papirløst stemmegivning, effektiv gjennomføring av deres generalforsamlinger med mer. Pandemien banet vei for en bredere bruk av virtuelle generalforsamlingsløsninger, og vi forventer at den økte markedsetterspørselen vil fortsette. Vi ser frem til å styrke samarbeidet med Nordea, og til å møte markedets etterspørsel etter fleksible generalforsamlingsløsninger.»

En spesiell takk til Zusanna Norrild, Anne Kristine Kaspersen, Karin Blomberg og Jan Främling for et flott samarbeid.

For å finne ut mer om Euronext Securities sine VGM-tjenester, besøk vår produktside her.