Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Euronext Securities Oslo (ES-OSL) implementerer CSDR i Norge fra og med 1 mars 2022

Back

ES-OSL mottok 28. januar tillatelse fra Finanstilsynet til å drive virksomhet i tråd med EUs Central Securities Depositories Regulation, (CSDR), se brev fra Finanstilsynet under.

Formålet med CSDR er å fremme et sikkert, effektivt og velfungerende verdipapiroppgjør og registrering av finansielle instrumenter.

Administrerende direktør, Audun Bø, kommenterer; «Dette er en viktig milepæl for Euronext Securities Oslo. CSDR tillatelsen sikrer vår mulighet til å tilby en sikker, transparent og effektiv infrastruktur med tilhørende tjenester til det norske kapitalmarkedet, til fordel for utstedere, investorer og markedsaktører fra hele verden».

ES-OSL er autorisert til å utføre følgende hovedtjenester:

  • Første innføring av verdipapirer i et kontobasert registreringssystem («notarialtjeneste»)
  • Etablering og vedlikehold av verdipapirkontoer på øverste nivå («sentral kontoføringstjeneste»)
  • Drift av verdipapiroppgjørssystem («oppgjørstjeneste»)

I tillegg kan ES-OSL fortsatt tilby et bredt spekter av tilleggstjenester

ES-OSL vil implementere CSDR fra og med 1. mars i år. Fra denne dato vil nye regelverk, (Registerregelverket og VPO NOK regelverket), tre i kraft. Regelverkene er tilgjengelige på ES-OSLs nettside sammen med annen relevant CSDR informasjon.

Det vil fra samme tidspunkt innføres et overgangsregelverk for utenlandske utstedere som har innført aksjeinstrumenter i ES-OSLs register etter den såkalte SSL-metoden. Denne omfatter aksjeinstrumenter hvor kontofører utsteder opptrer som ES-OSLs forvalter gjennom å være registrert som innehaver i eierregisteret hos utsteder og deretter har gjennomført innføring av aksjeinstrumentet i ES-OSL. Denne overgangsordningen vil vare ut 2022.

I forbindelsen med innføring av CSDR har Finanstilsynet stilt som vilkår at kontoførere skal offentliggjøre sine priser, (pkt C. i tillatelsen fra Finanstilsynet). ES-OSL vil innta dette vilkåret i Registerregelverket fra 1. juni i år.

ES-OSL bekrefter at CSDR settlement disiplin innføres fra 1 mars.

ES-OSL takker alle kontoførere og oppgjørsdeltakere for samarbeidet i implementeringsfasen.

Brev fra Finanstilsynet