Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Endringer i utstederreglene knyttet til notering av tegningsretter

Back

Det vises til informasjon vedrørende clearing av tegningsretter sendt til utstedere av verdipapirer notert på Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth Oslo 1. februar 2022.

Oslo Børs vil fra og med 1. mars 2022 innføre clearing gjennom sentral motpart (CCP) for tegningsretter som handles på Oslo Børs’ handelsplasser.

Oppdatert regelverk vil tre i kraft 1. mars 2022 og være tilgjengelig på hjemmesiden til Euronext.

 

News category