Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Endringer i Euronext Growth Oslo Regelbok Del II og notiser - EGA

Back

Det vises til høring om endring av Euronext Growth Oslo Regelbok Del II og notiser som publisert 14. februar 2022. Endringene knytter seg i hovedsak til regelverket for Euronext Growth Advisors. Videre har Oslo Børs gjennomført en gjennomgang av Regelbok Del II i sin helhet med hensyn til definisjoner, språk, henvisninger og oppklaring av uklarheter. I tillegg oppdateres notis 2.2, samt at notis 2.3 erstattes med en ny notis 2.3 med mer omfattende veiledning og informasjon.

Høringen er nå avsluttet. Det har blitt gjort ytterligere justeringer og presiseringer (av ikke-materiell karakter) som følge av høringen. Endringene i reglene har blitt vedtatt av Oslo Børs i samsvar med dette. Endringene har virkning fra 9. mai 2022. Oppdatert regelbok og notiser, samt DD-skjema, EGA-avtale og oppdaterte søknadsskjemaer (EGA og opptak til handel) er tilgjengelig på nettsidene til Euronext. Nedenfor fremgår endringsmarkerte versjoner av dokumentene.

News category