Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Endringer i utstederreglene på Nordic ABM

Back

Etter Euronexts oppkjøp av Oslo Børs i juni 2019, vil handel i obligasjoner registrert på Nordic ABM migrere over til Euronexts handelsplattform Saturn den 7. desember 2020.

Endringene av utstederreglene for Nordic ABM som vil gjelde etter migrering til Saturn er nå besluttet av Oslo Børs.

Endringene vil tre i kraft fra 7. desember 2020, forutsatt gjennomført migrering til Saturn. Endringene samsvarer med forslagene som ble sendt på høring den 5. oktober 2020. Se beskrivelse av endringene vedlagt. Oppdatert regelbok hvor endringene er inntatt vil være tilgjengelig på børsens internettsider fra 7. desember.

News category