Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Volue tatt opp til handel på Merkur Market

Back

Oslo, 19. oktober 2020 – Det grønne IT-selskapet Volue ble i dag tatt opp handel på Merkur Market.

«Våre digitale plattformer og IT-løsninger adresserer en av vår tids største utfordringer – hvordan få til et skifte fra fossil til fornybar energiproduksjon,» forklarer selskapet på sin hjemmeside.  

I forbindelse med noteringen på Merkur Market hentet selskapet én milliard kroner i en aksjeemisjon, der utstedelse av nye aksjer sto for 500 millioner kroner og nedsalg fra Arendal Fossekompani 500 millioner kroner. Emisjonen ble møtt med stor interesse, både fra norske og utenlandske investorer, og ble betydelig overtegnet, ifølge selskapet. 

Volue ønsker å bruke emisjonskronene til eventuelle oppkjøp, i tillegg til andre formål. 

Emisjonskursen var 32,00 kroner, noe som gir aksjene i selskapet en markedsverdi på 4,5 milliarder kroner. 

Børsnoterte Arendals Fossekompani eier 77,4 prosent av Volue etter nedsalget.   – Noteringen av Volue på Merkur Market synliggjør også underliggende verdier i Arendals Fossekompani, og understreker vår strategi om å utvikle grønn teknologiselskaper, uttalte Arendals Fosskompani til Finansavisen i forbindelse med emisjonen.  

Volue admitted to trading on Merkur Market

Foto: Thomas Brun / NTB

Om Volue  Volue er en internasjonal tilbyder av virksomhetskritiske software- og teknologitjenester for energi-, strømnett- og infrastrukturmarkedet. Selskapet tilbyr beslutningsstøtte for markedets overgang til robuste, sikre og bærekraftige tjenester som er kritiske for samfunnet – fra analyser, prognoser, forvaltning, planlegging av prosjekter og virksomhet til handel. Volue er til for å realisere fleksibilitet, effektivitet og verdi på en global basis for sine 2000+ kunder i 44 land. volue.com 

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €6.5 trillion in market capitalisation as of end June 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.