Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Vår Energi noteres på Oslo Børs

Back

  • Solgte aksjer for 7,7 milliarder kroner til ca. 19.000 investorer
  • Tredje største noteringen på Oslo Børs noensinne
  • Markedsverdi på om lag 70 milliarder kroner

 

Oslo – 16. februar 2022 – I dag er olje- og gasselskapet Vår Energi notert på Oslo Børs (ticker: VAR). Dette er den tredje største noteringen noensinne på Oslo Børs etter Equinor (2001) og Autostore (2021).

Vår Energi ble etablert i 2018 etter sammenslåingen av Eni Norge og Point Resources. Selskapet er et ledende olje- og gasselskap på norsk sokkel, med mer enn 50 års erfaring og en diversifisert portefølje med prosjekter.

Det ble solgt aksjer for 7,7 milliarder kroner gjennom nedsalg av 275 millioner aksjer, ekskludert overallokeringen på 41,25 millioner aksjer. Ved åpning av markedet var aksjeprisen satt til 28 kroner per aksje, noe som ga selskapet en markedsverdi på 70 milliarder kroner. Nedsalget tiltrakk seg nærmere 19000 nye aksjonærer til Vår Energi.

En børsnotering er et naturlig neste steg for Vår Energi i arbeidet med å realisere vårt fulle potensial som et ledende olje- og gasselskap på den attraktive norske kontinentalsokkelen. Med våre erfarne og kunnskapsrike ansatte samt vår robuste og diversifiserte felt-portefølje er vi posisjonert for verdi-drevet vekst og til å skape betydelige verdier for våre interessenter i årene som kommer. Vi har satt ambisiøse vekstmål og vår kontantstrøm og solide balanse støtter opp om attraktiv bærekraftig avkastning for våre aksjonærer, sier Torger Rød, administrerende direktør i Vår Energi.  

Noteringen er også årets første notering på hovedlisten ved Oslo Børs og den tredje totalt. På Euronexts markedsplasser er det i alt tatt opp 10 selskaper til handel så langt i år.

 

Videoen fra bjelleseremonien er tilgjengelig her: https://youtu.be/dwR_NlfOhWQ

 

 

 

Om Vår Energi ASA

Vår Energi er et ledende olje- og gasselskap på norsk kontinentalsokkel (NKS). Vår Energi jobber for en bedre fremtid gjennom ansvarlig verdi-drevet vekst basert på over 50 år med drift på norsk sokkel, en robust og diversifisert portefølje med pågående utviklingsprosjekter, og en lang historie av vellykket leting. Ambisjon er å være den sikreste operatøren på NKS, den foretrukne partneren, en leder innen bærekraft og en netto null-utslippsprodusent (Scope 1 og 2) innen 2030.

Vår Energi har mer enn 900 ansatte og eierandeler i 36 produserende felt med en dagsproduksjon på 247 000 boe1 per dag i 3. kvartal 2021, hvor 37% av produksjonen var gass. Selskapet har hovedkontor utenfor Stavanger, i tillegg til kontorer i Oslo og Hammerfest. Se varenergi.no for mer informasjon.

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €6.5 trillion in market capitalisation as of end June 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.