Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Skandia GreenPower noteres på Euronext Growth Oslo

Back

Oslo, 22. februar 2021 – Den grønne strømleverandøren Skandia GreenPower ble i dag tatt opp til handel på Euronext Growth (ticker: SKAND).

Skandia GreenPower har på få år etablert et lønnsomt sluttbrukerselskap i det norske strømmarkedet. Selskapet har ambisjoner om å bli en ledende aktør for innovative, smarte og bærekraftige energiløsninger for privatkunder i hele Norden.

– Ny, smart teknologi og digitalisering, i kombinasjon med betydelige nye og skjerpede krav fra kundene, fører til betydelige endringer og store muligheter for strømbransjen. Her skal Skandia GreenPower være tidlig ute og ta en tydelig posisjon som en av de ledende nordiske aktørene, sier administrerende direktør Gunnar Norheim.

Nylig hentet selskapet 150 millioner kroner gjennom utstedelse av nye aksjer. Inkluderes overallokerte aksjer, som kan benyttes av tilrettelegger for kursstabilisering, var den totale aksjeplasseringen 165 millioner kroner. Midlene vil bli brukt til å realisere selskapets forretningsplan og vekststrategi.

– Den gode mottakelsen i kapitalmarkedet er en bekreftelse på Skandia GreenPowers unike forretningsmodell. Det bekrefter også potensialet i paradigmeskiftet strømbransjen nå står overfor. Noteringen på Euronext Growth Oslo er en stor milepæl for selskapet og vi ser frem til å realisere de mulighetene som ligger foran oss, sier Norheim.

Emisjonskursen på 15,20 kroner gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 250 millioner kroner.

Skandia GreenPower-kollasje.jpg

Video of the bell ceremony: https://youtu.be/6a2S6cJJ1A8

Om Skandia GreenPower Skandia GreenPower er en leverandør av grønn strøm til konkurransedyktige priser og leverer hovedsakelig strøm i det private detaljmarkedet. Konsernet ønsker å akselerere bruken av fornybare energikilder gjennom lønnsom energihåndtering og optimalisering, ved å tilby digitale løsninger som muliggjør smartere forbruk og produksjon, lavere kostnader og CO2-fotavtrykk. Skandia GreenPower har sitt forretningskontor i Kristiansand.

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €6.5 trillion in market capitalisation as of end June 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.