Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Rana Gruber noteres på Euronext Growth

Back

Oslo, 24. februar 2021 – Etter å ha gjennomført aksjesalg for 925 millioner kroner kan det nordnorske gruveselskapet handles på Euronext Growth Oslo (ticker: RANA). 

Rana Gruber er en norsk produsent og leverandør av jernmalm, som raffinerer produkter som brukes til mange forskjellige formål i ulike industrier. 

«Vår jernmalm er en naturlig råvare, uten kjemiske tilsetninger, avgjørende for bygging av den infrastrukturen vi trenger som samfunn. Interessen fra nye investorer har vært overveldende stor og positiv. Vi går inn i 2021 med en enda sterkere tro på oss selv, og en aksjonærbase som har klar tillit Rana Gruber og det vi ønsker å få til,» sier administrerende direktør, Gunnar Moe. 

Emisjonskursen i nedsalget før børsnoteringen var 49,50 kroner, noe som gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 1,85 milliarder kroner.  Etterspørselen etter aksjer var langt større enn antallet som var utstedt. Tidligere eneeier LNS Mining fortsetter som hovedeier, nå med flere store investorer på laget, meldte Rana Gruber etter at emisjonen var gjennomført. 

«Målet har vært å få en enda bredere aksjonærsbase, med en fortsatt sterk nordnorsk forankring. Det er spesielt gledelig å se at så mange av de ansatte har valgt å tegne seg – det er et viktig signal at også de har troen på det retningen Rana Gruber nå går i» sier Moe. 

Selskapet hadde i 2020 en omsetning på 1,3 milliarder kroner og et driftsresultat før av- og nedskrivinger (EBITDA) på 677 millioner kroner. Selskapet har blant annet lavest CO2-avtrykk av alle jernmalmprodusentene i verden, og har et uttalt mål om å være CO2-fri innen 2025, ifølge selskapet

Rana Gruber - kollasj.jpg

Video of the bell ceremony: https://youtu.be/01R3m-okSSk

Om Rana Gruber  Rana Gruber er en bærekraftig utvinner og leverandør av jernmalm etablert i 1964 og med drift som er basert på mer enn 200 års gruveerfaring. Selskapets produkter er basert på egne naturlige mineralressurser som oppgraderes og skreddersys for forskjellige applikasjoner i en rekke industrier, inkludert stålprodusenter og kjemisk industri. Rana Gruber har rundt 300 ansatte og en produksjonskapasitet på 1,8 millioner tonn jernmalmkonsentrat og spesialprodukter. ranagruber.no/about-us 

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €6.5 trillion in market capitalisation as of end June 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.