Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Oslo Børs lanserer lederprogrammet IPOready

Back

Oslo – 15. mars 2022 – I dag ble den første workshopen i Oslo Børs’ nye lederprogram IPOready gjennomført, et kurs som skal forberede selskaper på en fremtidig børsnotering. De 15 selskapene som inngår i programmet sikter på notering i løpet av ett til tre år.

IPOready gir deltakerne dypere kunnskap om kapitalmarkedet og ulike finansieringsmuligheter, samt innsikt i hele noteringsprosessen, inkludert det juridiske perspektivet, verdivurdering, formulering av «equity story», selskapsstyring og krav til børsnoterte selskaper. Programmet gjennomføres i partnerskap med Pareto Securities, Thommessen, PwC og Crux Advisers, og bygger på et lignende program gjennomført i de øvrige Euronext markedene de siste syv årene.

Selskapene som inngår i årets program representerer blant annet energi, sjømat og teknologi, og inkluderer selskapene Bertel O. Steen Power Solutions, Earth Science Analytics, Evoy, FourPhase, Fygi Technologies, Greenstat, Lilbit, Lumarine, Pronofa, Seagems Norway og Villa Seafood.

–Det er inspirerende at så mange selskaper viser interesse for å delta i den første runden av lederprogrammet IPOready. De 15 selskapene som ble plukket ut representerer både ulike sektorer og ulike modningsfaser. Det gir oss et godt grunnlag for mange spennende diskusjoner gjennom programmet. Vårt mål er at selskapene etter kurset sitter igjen med et realistisk bilde av hva det innebærer å forberede og gjennomføre en børsnotering, og ikke minst hva det innebærer å være et børsnotert selskap, sa Øivind Amundsen, børsdirektør ved Oslo Børs ved åpningen av programmet.

Euronext arrangerer tilsvarende pre-IPO programmer i 10 europeiske land. Som avslutning  av programmet arrangerer Euronext en felles samling i Lisboa hvor deltakerne fra samtlige land møtes.

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €6.5 trillion in market capitalisation as of end June 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.