Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Ørn Software søker vekst på Euronext Growth

Back

Oslo, 29. mars 2021 – Det norske IT-selskapet Ørn Software ble i dag tatt opp til handel på Euronext Growth (ticker: ORN).

Ørn Software er en nordisk leverandør av SaaS-løsninger (Software as a Service) som skal sikre effektiv drift og vedlikehold i et bredt spekter av bransjer.

— Det er en voldsom etterspørsel etter digitale løsninger som bidrar til økt effektivisering, bedre samhandling og redusert miljøfotavtrykk. Våre programvareløsninger brukes av over 1200 virksomheter i Norden i dag, men fremover kommer vi også til å se utenfor Nordens grenser, sier Sten-Roger Karlsen, CEO i Ørn Software.

Selskapet ønsker å vokse, og i forkant av børsnoteringen hentet selskapet 250 millioner friske kroner i en aksjeemisjon. — Ørn skal om noen år være posisjonert som en ledende europeisk spiller i vårt segment. Ved å inkludere stadig flere selskaper i Ørn-familien, styrker vi vår produktportefølje og kan dekke et enda bredere behov hos våre kunder. Det gir oss også tilgang til nye kundegrupper, og dermed muligheter for organisk vekst gjennom kryssalg. Med en styrket kapitalbase og solide nye eiere har vi rammene på plass for å kunne lykkes med vekst fremover, fortsetter Karlsen.

Aksjeemisjonen var på til sammen 350 millioner kroner, der utstedelse av nye aksjer utgjorde 250 millioner kroner og nedsalg av allerede utstedte aksjer 100 millioner kroner. Inkluderes overallokerte aksjer, som kan benyttes av tilrettelegger for kursstabilisering, var den totale aksjeplasseringen 385 millioner kroner, meldte selskapet.

– Vi er imponert over det teamet i Ørn Software har fått til. Selskapet er godt posisjonert, og har en sterk finansiell og teknologisk plattform for videre ekspansjon i årene som kommer, og vi ser frem til å fortsette reisen med våre nye aksjonærer, sier Joar Welde, partner i Viking Venture og styreleder i Ørn Software.

Emisjonskursen på 10,50 kroner gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 902 millioner kroner.

 

Om Ørn Software Ørn Software utvikler SaaS-løsninger (Software as a Service). Sterk organisk omsetningsvekst er støttet av M&A, og om lag 85 prosent av inntektene er gjentagende abonnementsinntekter. Programvaren brukes av næringer med mange eiendeler for å øke sin effektivitet, redusere sitt miljøfotavtrykk og overholde regelverk. En bred portefølje av digitale verktøy gjør brukerne i stand til å jobbe mer effektivt og bærekraftig, noe som resulterer i reduserte kostnader, økt oppetid og forlenget levetid. www.viewsoftware.com/om-oss

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €6.5 trillion in market capitalisation as of end June 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.