Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Ocean GeoLoop er klar for Euronext Growth

Back

  • Den femte noteringen så langt i år på Oslo Børs, og den 18. totalt i Euronext-gruppen
  • Markedsverdi på om lag 1,8 milliarder kroner
  • Bringer antallet selskaper på Euronext Growth opp til 122

 

Amsterdam, Brussels, Dublin, Lisbon, Milan, Paris og Oslo – 8. mars 2022 – I dag er Ocean GeoLoop tatt opp til handel på Euronext Growth (ticker: OCEAN).

Ocean GeoLoop har utviklet et system for havbasert fangst, lagring og utnyttelse av CO2, som forventes å være teknisk og økonomisk skalerbart. Selskapet ble etablert basert på forskningsprosjektet Ocean, igangsatt av Hans Gude Gudesen i 2006.

Aksjeprisen var satt til 37 kroner per aksje ved åpning av markedet, noe som ga selskapet en markedsverdi på 1,849 milliarder kroner. Selskapet hentet inn 33 millioner kroner gjennom en private placement i begynnelsen av mars.

– Noteringen på Euronext Growth er en viktig milepæl i arbeidet mot Ocean GeoLoops mål om å løse den kombinerte klima-, miljø- og ressurskrisen samfunnet står ovenfor. Det første karbonfangstanlegget skal etter planen piloteres ved Norske Skogs fabrikk på Skogn før sommeren 2022. Piloten skal vise hvordan vi i praksis kan fange CO2 trygt og effektivt og omdanne dette til stabil og flytende form, på naturens egne premisser. I tillegg markerer piloten på Skogn et betydelig fremskritt for kommersialiseringen av karbonfangstanlegg, og hvordan dette kan gjøres svært kostnadseffektivt, sier Anders Onarheim, styreleder i Ocean GeoLoop.

 

Om Ocean GeoLoop

Ocean GeoLoop er et grønt teknologiselskap som skal løse noen av vår tids største utfordringer på en naturlig og sirkulær måte. «GeoLoop Carbon Capture»-teknologien skal fange CO2 fra punktutslipp ved hjelp av naturlige og ufarlige prosesser, før CO2-en omdannes til stabil og flytende form. Denne prosessen kaller Ocean GeoLoop "Carbon capture by nature". Selskapets teknologier vil hjelpe virksomheter og nasjoner med å nå sine mål om reduserte utslipp innen 2030, og netto nullutslipp innen 2050.

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €6.5 trillion in market capitalisation as of end June 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.