Ny anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Back

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) ga i går ut ny anbefaling. Aksje- og egenkapitalutstedere tatt opp til handel på Oslo Børs og Euronext Expand er forpliktet til å gi en samlet redegjørelse i årsberetningen for eierstyring og selskapsledelse som omfatter alle punktene i anbefalingen.

 

Oslo – 15. oktober 2021 – Den nye anbefalingen vil gjelde fra og med regnskapsåret 2021 og dermed for styrets årsberetning for 2021. Redegjørelsen selskapene gir skal omfatte hvert punkt i anbefalingen med mindre utsteder er et utenlandsk selskap eller sekundærnotert, og benytter tilsvarende anbefaling som gjelder i staten der utsteder er registrert eller notert.

Blant de viktigste endringene i anbefaling om eierstyring og selskapsledelse er:

  • Ny anbefaling om bærekraft i kapittel 2. Selskapene bør skape verdier for aksjonærene på en bærekraftig måte. I dette arbeidet bør styret ta hensyn til økonomiske, sosiale og miljømessige forhold. Målet er at hensynet til bærekraft skal knyttes tett opp mot selskapets virksomhet og verdiskapning.
  • Ny anbefaling om hvem som skal være medlemmer av valgkomiteen i kapittel 7. Anbefalingen har tidligere åpnet opp for at maksimalt ett medlem av valgkomiteen kunne være styremedlem, så fremt medlemmet ikke stilte til gjenvalg til styret. Denne adgangen fjernes. Styrets medlemmer eller ledende ansatte i selskapet bør ikke være medlem av valgkomiteen. Målet er å styrke valgkomiteens uavhengighet og habilitet i forholdet mellom valgkomiteen og dem som skal velges.
  • Ny anbefaling om avtaler med tilknyttede parter i kapittel 9. Det bør fremgå av styreinstruksen hvordan styret og den daglige ledelsen skal behandle avtaler med tilknyttede parter, herunder om det skal innhentes en uavhengig verdivurdering. Styret bør i årsberetningen redegjøre for slike avtaler. Målet er å sikre at selskapet er kjent med mulige interessekonflikter og har en grundig behandling av slike avtaler, med sikte på å hindre at verdier overføres fra selskapet til tilknyttede parter.
  • Nye anbefalinger om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i kapittel 12. Som en følge av nye lovregler, fjernes flere av de tidligere anbefalingene og det presiseres at retningslinjene om lønn og annen godtgjørelse bør være tydelige og forståelige. Anbefalingen om at det bør settes tak på resultatavhengig godtgjørelse videreføres.

 

Her kan du lese den nye anbefalingen (pdf)

Her kan du se endringene fra 2018-utgaven (pdf)

Regler for utstedere på Oslo Børs

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €6.5 trillion in market capitalisation as of end June 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.