Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Nordic Aqua Partners med kinesisk laks på Børsen

Back

Oslo, 2. desember 2020 – Det landbaserte lakseoppdrettselskapet Nordic Aqua Partners ble i dag tatt opp til handel på Euronext Growth. Laksen skal bli produsert i Kina. 

Nordic Aqua Partners hentet nylig 55,1 millioner euro (ca. 584 millioner kroner) i en aksjeemisjon. Emisjonen ble møtt med stor interesse fra norske og utenlandske investorer, og ble betydelig overtegnet, meldte selskapet.  

– En børsnotering er helt avgjørende for et vekstselskap som oss, sier styreleder Ragnar Joensen i Nordic Aqua Partners.  

Nordic Aqua starter byggingen av første byggetrinn av oppdrettsanlegget i Ningbo i januar 2021, med planer om første slakt høsten 2023.  Planen er en kapasitet på 8.000 tonn i løpet av 2026, for deretter å vokse ytterlig. Selskapet anvender teknologi basert på et resirkuleringsanlegg (RAS). Tilsvarende anlegg på andre lokasjoner i Kina er under planlegging. 

– Vi skal bli den første til å levere levende og lokalt produsert oppdrettslaks direkte til den kinesiske forbruker. Dette sparer flyfraktkostnader og importavgifter, og redusere karbonavtrykket betydelig. Vi bruker banebrytende nordisk teknologi og ekspertise bygget opp over mange år når vi nå bygger det første fullt integrerte og kommersielt skalerte RAS-anlegget for atlantisk laks i Kina, sier Ove Nodland, som leder det kinesiske datterselskapet.  

Emisjonskursen på 7,64 euro (ca. 81 kroner) gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 78,6 millioner euro (ca. 833 millioner kroner). 

Om Nordic Aqua Partners  Nordic Aqua Partners skal drive med landbasert lakseoppdrett i Kina gjennom sitt heleide datterselskap Nordic Aqua (Ningbo) Co. Ltd.  Selskapet anvender toppmoderne teknologi og beste oppdrettspraksis for å vise hvordan Kina på en bærekraftig måte kan imøtekomme sin raskt voksende appetitt på protein av høy kvalitet.  Nordic Aqua Partners skal også spille en ledende og synlig rolle i den pågående restruktureringen av den kinesiske oppdrettsnæringen mot større effektivitet, selvforsyning og bærekraft. www.nordicaquapartners.com 

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €6.5 trillion in market capitalisation as of end June 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.