Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Norcod bringer bærekraftig torskeoppdrett til Børsen

Back

Oslo, 15. oktober 2020 – Torskeoppdretteren Norcod ble i dag tatt opp til handel på Merkur Market. «For første gang kan oppdrettstorsk av høy kvalitet produseres i stor skala», konstaterer selskapet.

Norcod produserer oppdrettstorsk i tråd med sentrale bærekraftmål og minimal miljøpåvirkning.

«Villfiskbestanden er under press og det gjøres kutt i fiskekvoter for torsk. Norcod tar sikte på å fylle gapet i markedet for etterspørsel av bærekraftig, fersk torsk», skriver selskapet på hjemmesiden.

I forbindelse med børsnoteringen hentet Norcod 250 millioner kroner i frisk kapital. Aksjeemisjonen ble møtt med stor interesse, både fra norske og utenlandske investorer, og ble betydelig overtegnet, meldte selskapet.

Norcod vil vokse, og planlegger å bruke emisjonskronene til å øke produksjonskapasiteten.

Norcod admitted to trading on Merkur Market

Foto: Thomas Brun / NTB

Om Norcod Norcod AS er ledende produsent av oppdrettstorsk. Selskapets kjernevirksomhet er kommersielt oppdrett av torsk i sjøanlegg, men er gjennom samarbeid med sentrale aktører involvert i hele verdikjeden. Norcod er lokalisert i Midt-Norge med gode produksjonsforhold for torsk. I tråd med sentrale bærekraftmål og minimal miljøpåvirkning bidrar Norcod til blå verdiskaping. www.norcod.no 

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With nearly 1,900 listed issuers and around €6.6 trillion in market capitalisation as of end December 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2024, Euronext N.V. - All rights reserved.