Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Kyoto lader på Børsen

Back

Oslo, 24. mars 2021 – Batteriprodusenten Kyoto ble i dag tatt opp til handel på Euronext Growth (ticker: KYOTO).

Kyoto fokuserer på termiske batterier basert på varme fra overskytende sol- og vindenergi. 

— Våre termiske batterier gjør det mulig for fornybar energi å avkarbonisere industriell varmeproduksjon, som i dag er 90% basert på fossilt brensel. Varmelagring er et voksende marked med potensial på flere milliarder dollar, og Kyoto Group er godt posisjonert til å bli markedsleder, sier Christian Blom, COO og fungerende administrerende direktør i Kyoto Group. 

Nylig hentet selskapet 125 millioner kroner gjennom utstedelse av nye aksjer. Inkluderes overallokerte aksjer, som kan benyttes av tilrettelegger for kursstabilisering, var den totale aksjeplasseringen 150 millioner kroner. 

— Vi skalerer nå opp for vekst basert på vår velprøvde teknologi og modulære design for rask industriell utrulling som skal gi kommersiell verdi og redusere CO2-fotavtrykket for våre kunder, fortsetter Blom. 

Emisjonskursen på 62,50 kroner gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 526 millioner kroner. 

Kyoto admitted to trading on Euronext Growth Oslo

Om Kyoto Group Kyoto Group ble stiftet i 2016 for å utvinne energi fra fornybare kilder som sol- og vindkraft og anvende den for å redusere CO2-fotavtrykket for industriell termisk belastning. Kyoto planlegger å drive og selge HeatCube termiske batterier, som muliggjør industrielt forbruk av lavvarme fra overskytende sol- og vindenergi. Kyoto vil også operere Kyotopia SCADA og energiledelsessystem, som styrer forbruket av fornybar energi og sikrer lave kostnader og CO2-nøytralitet.

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With nearly 1,900 listed issuers and around €6.6 trillion in market capitalisation as of end December 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2024, Euronext N.V. - All rights reserved.