Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Klaveness Combination Carriers noteres på Oslo Børs

Back

  • Markedsverdi på 2,49 milliarder kroner
  • Den 13 overføringen på Oslo Børs i år og tredje fra Euronext Expand 

 

Oslo – 21. desember 2021 – I dag ble Klaveness Combination Carriers overført fra Euronext Expand til hovedlisten på Oslo Børs (ticker: KCC). Selskapet eier og er operatør av en flåte på 16 kombinasjonsskip, som kan veksle mellom å frakte flytende last og tørrbulk.

Ved åpning av markedet var aksjeprisen satt til 47,60 kroner per aksje. Det gir selskapet en markedsverdi på rundt 2,49 milliarder kroner.

– For Klaveness Combination Carriers er notering på hovedlisten på Oslo Børs et naturlig steg for å gjøre vår aksje mer attraktiv og for å forbedre vår tilgang til kapital. KCC er overbevist over at utslippsreduksjoner vil være den fremste utfordringen å løse for vår industri det neste tiåret. KCC er godt posisjonert til å være en del av løsningen med vår flåte av effektive kombinasjonsskip, som betjener både tank og tørrbulk kunder, og gjennom vår forpliktelse til å levere ytterligere reduksjoner i utslipp blant annet gjennom investeringer i energieffektiviseringstiltak, sier Engebret Dahm, administrerende direktør i Klaveness Combination Carrieres.

 

 

Om Klaveness Combination Carriers

Klaveness Combination Carriers (KCC) er den ledende, globale eieren og operatøren av kombinasjonsskip. KCCs flåte består av 16 skip som kan skifte mellom å transportere flytende last og tørrbulk. Flåten og det effektive handelsmønsteret gir det mest miljøvennlige transportsystemet i bransjen med de laveste karbonutslippene per tonn transportert last.

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €6.5 trillion in market capitalisation as of end June 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.