Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Inify Laboratories tatt opp til handel på Euronext Growth

Back

  • Den sjette noteringen på Euronext Growth i 2022
  • Markedsverdi på om lag 181 millioner kroner

 

Oslo – 20. juni 2022 – I dag er det svenske medtech selskapet Inify Laboratories AB (ticker: INIFY) tatt opp til handel på Euronext Growth. Dette er den sjette noteringen på Euronext Growth så langt i 2022.

Inify Laboratories bygger og etablerer i dag et laboratorium som skal diagnostisere kreft gjennom analyse av vevsprøver. Laboratoriet bruker en heldigital, standardisert og AI-støttet arbeidsflyt som optimaliserer kvaliteten og forkorter responstidene i diagnostikk, i førsteomgang innen prostatakreft. Det første laboratoriet, som ligger på Campus Solna i Solna, Sverige, ventes å kunne tilby tjenester for både offentlige og private helsetjenester før sommeren 2023. Selskapet er en spin-off av ContextVision som er notert på Oslo Børs.

Ved åpning av markedet var aksjeprisen 4 kroner per aksje, noe som gir selskapet en markedsverdi på om lag 181 millioner kroner.  

–Jeg er begeistret over å kunne dele at Inify Laboratories er tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo, mindre enn fem måneder etter at selskapet ble selvstendig. Med solid finansiering på 150 millioner kroner hentet inn gjennom en rettet emisjon mot støttende, langsiktige aksjonærer, ledelsen og styret, har vi alle forutsetninger på plass for å utvikle selskapet og skape dette paradigmeskiftet innenfor diagnostisering av kreft. Konseptet er skalerbart på volum, diagnoser og geografisk ekspansjon, og det gjør oss i stand til å handle raskt og skape verdier for både pasienter og klinikere. Vi tilbyr en unik, attraktiv arbeidsplass for vårt tverrfaglige team. Vi kombinerer teknisk og medisinsk ekspertise i samme organisasjon som deler visjonen om å levere verdensledende kreftdiagnostikk, sier Fredrik Palm, administrerende direktør i Inify Laboratories.

Dette er den tredje medtech noteringen i Euronext i 2022 og det åttende medtech-selskapet som noteres på Oslo Børs. Sammen har disse åtte selskapene en markedsverdi på om lag 10,2 milliarder kroner. 

 

Om Inify Laboratories

Inify Laboratories leverer kreftdiagnostikk gjennom ultramoderne laboratorietjenester innen histopatologi. En heldigital, standardisert og AI-støttet arbeidsflyt brukes for å optimalisere kvaliteten og forkorte responstiden i diagnostikk, i første omgang innenfor prostatakreft. Konseptet er skalerbart og kan utvides til andre diagnoser. Selskapet stammer fra ContextVision og ble uavhengig i februar 2022. Det er basert i Sverige og notert på Euronext Growth Oslo under tickeren INIFY.

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €6.5 trillion in market capitalisation as of end June 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.