Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Huddly tatt opp til handel på Euronext Growth

Back

Oslo, 16. februar 2021 – Teknologiselskapet Huddly ble i dag tatt opp til handel på Euronext Growth (ticker: HDLY).

– Huddly handler om å skape best mulig team-samarbeid gjennom videoopplevelser av høy kvalitet, sier Stein Ove Eriksen, administrerende direktør i Huddly. 

Huddly hentet nylig 697 millioner kroner i en aksjeemisjon.  – Tilbudet vakte stor interesse fra investorer og ble mer enn 15 ganger overtegnet, meldte selskapet.  Det ble utstedt nye aksjer for 296 millioner kroner, mens nedsalg fra eksisterende aksjonærer utgjorde 401 millioner. Inkludert overtildeling (greenshoe) ble det totalt reist 767 millioner kroner. 

– Vår suksess skyldes et eksepsjonelt team av ansatte, et dedikert styre og langsiktige aksjonærer som har hatt tro på vår forretningsidé. Jeg vil takke alle ansatte og aksjonærer, og samtidig ønske velkommen til våre nye aksjonærer som har kommWet inn i forbindelse med vår notering på Euronext Growth, fortsetter Eriksen. 

Emisjonskursen på 15,50 kroner gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 3,3 milliarder kroner. 

Huddly admitted to trading on Euronext Growth Oslo

Om Huddly  Huddly er et teknologiselskap med hovedkontor i Oslo som utvikler verktøy til team-samarbeid. Vi har kompetanse innen design, maskinvare, programvare og kunstig intelligens. Våre smarte kameraer er designet for å gjøre det enklere og bedre for mennesker å kommunisere med hverandre. Gjennom samarbeid med bransjeledende partnere muliggjør vi videoopplevelser av høy kvalitet på tvers av alle deres samhandlingsplattformer. www.huddly.com 

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With close to 1,930 listed issuers and around €6.8 trillion in market capitalisation as of end March 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.