Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

HAV stiger inn på Børsen

Back

Oslo, 4. mars 2021 – Grønn teknologi-selskapet HAV Group ble i dag tatt opp til handel på Euronext Growth (ticker: HAV).

HAV Group ønsker å bidra til det grønne skiftet i maritim industri. Konsernet består av fire datterselskaper som er skilt ut fra Havyard.

I forbindelse med børsnoteringen hentet HAV Group 210 millioner kroner i en aksjeemisjon, der det ble hentet 90 millioner friske kroner gjennom utstedelse av nye aksjer, mens nedsalg av allerede utstedte aksjer stod for 120 millioner kroner. Aksjeplasseringen ble møtt med stor interesse både fra norske og internasjonale investorer, meldte Havyard.

— Våre kunder skal innfri globale megatrender med svært ambisiøse mål for minimal miljøpåvirkning og stadig strengere miljøkrav. I HAV Group har vi kunnskap, erfaring og teknologi til å gi kundene skip og utstyr som innfrir dette og gir økt lønnsomhet, konkurransekraft og bærekraft, sier Gunnar Larsen, konsernsjef for HAV Group.

Emisjonskursen var 18 kroner, noe som gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 630 millioner kroner.

HAV admitted to trading on Euronext Growth Oslo

Om HAV Group HAV Group ASA er en etablert leverandør av løsninger og teknologi til den globale marine og maritime næringen. Konsernets visjon er å bidra til det grønne skiftet gjennom innovative løsninger og avanserte produkter for havindustrien. HAV Group skaper aksjonærverdier ved aktivt å engasjere seg i datterselskapenes strategiske utvikling, stimulere til samarbeid, oppnå synergier gjennom stordriftsfordeler og etterstrebe verdiøkende vekst, både organisk og gjennom konsolidering.  www.havgroup.no

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €6.5 trillion in market capitalisation as of end June 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.