Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Frøy notert på Oslo Børs

Back

Oslo, 29. mars 2021 – Frøy, som leverer tjenester til lakseoppdrettere, ble i dag notert på Oslo Børs (ticker: FROY).

— I løpet av de siste 20 årene har Frøy utviklet seg til å bli en markedsledende leverandør av tjenester til norsk lakseoppdrett. Fremover ser vi flere veier for fortsatt vekst for Frøy, og vi mener en børsnotering nå er et naturlig neste skritt for å muliggjøre neste fase av selskapets utvikling,” sier Helge Gåsø, administrerende direktør i Frøy.

I forkant av børsnoteringen hentet Frøy 1,36 milliarder kroner i en aksjeemisjon, der utstedelse av nye aksjer utgjorde 1 milliard kroner og nedsalg av allerede utstedte aksjer 360 millioner kroner. Inkluderes overallokerte aksjer, som kan benyttes av tilrettelegger for kursstabilisering, var den totale aksjeplasseringen 1,51 milliarder kroner.

— Vi ser fortsatt sterk etterspørsel etter tjenester for infrastruktur og biomasse til oppdrettsanlegg, og ser frem til å fortsette vårt harde arbeid for å møte kundenes behov, fortsetter Gåsø.

Emisjonskursen på 61,00 kroner gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 5,27 milliarder kroner.

Froy screenshot

 

Om Frøy Frøy er en ledende integrert leverandør av akvaservicetjenester til norske lakseoppdrettere. Med et team på mer enn 670 spesialiserte fagpersoner innen akvaservice og mer enn 90 spesialfartøyer tilbyr Frøy et bredt spekter av infrastrukturtjenester til lakseoppdrettere. Tjenestetilbudet inkluderer transport av fisk, sortering, telling, rengjøring av nett, behandling for sykdommer og lus, inspeksjon, installasjon og vedlikehold av anlegg.

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €7.1 trillion in market capitalisation as of end March 2024, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2024, Euronext N.V. - All rights reserved.