Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Edda Wind notert på Oslo Børs

Back

  • Hentet inn 875 millioner kroner
  • Markedsverdi på 1,89 milliarder kroner
  • Den 63. noteringen så langt i år ved Oslo Børs og 183. i Euronext

Oslo – 26. november 2021 – I dag ble det norske havvindselskapet Edda Wind notert på Oslo Børs (ticker: EWIND). Selskapet utvikler, bygger, eier og opererer serviceskip for havvindindustrien, og har hovedkvarter i Haugesund.

Edda Wind er den 63. noteringen på markedsplassene til Oslo Børs så langt i år, og er den syvende noteringen på hovedlisten.

Selskapet hentet inn 875 millioner kroner gjennom utstedelse av nye aksjer i en emisjon i forkant av noteringen. Emisjonen ble møtt med stor interesse fra investorene og ble flere ganger overtegnet ifølge selskapet. I tillegg til utstedelsen av nye aksjer, ble det også overallokert aksjer. Inkluderes disse, var den totale plasseringen i forkant av børsnoteringen på rett over 1 milliard kroner.

Emisjonskursen var på 30,75 kroner, som gir de utestående aksjene en markedsverdi på 1,89 milliarder kroner.

– Noteringen på Oslo Børs er en viktig milepæl for Edda Wind. Det hadde ikke vært mulig uten støtten fra våre eiere som lanserte selskapet og som fortsetter å støtte oss. Det hadde heller ikke vært mulig uten alle ansatte om bord og på land, samt andre eksterne aktører som har bistått selskapet. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til å forme Edda Wind til det selskapet det er i dag. Denne milepælen er bare begynnelsen for Edda Wind. Med noteringen i dag vil vi ha tilgang til nødvendig kapital og støtte for å fortsette reisen mot å bli en verdensledende leverandør av tjenester til havvindindustrien, sier Kenneth Walland, administrerende direktør i Edda Wind.

Edda Wind Ringing bell

Bildetekst: Kenneth Walland, administrerende direktør i Edda Wind ringer i børsbjellen ved åpningen av markedet på Oslo Børs. Selskapet ble ønsket velkommen av Eirik Høiby Ausland, direktør for førstehåndsmarkedet på Oslo Børs. (Foto: Christopher Fey/ NTB)

Om Edda Wind Edda Wind er et ledende serviceselskap innenfor havvind, med hovedkontor i Haugesund, Norge. Kundebasen består av utbyggere og operatører av havvind-parker samt utstyrsprodusenter innen havvind. Edda Wind tilbyr spesialbygde servicefartøyer for å støtte alle arbeidsfaser i havvindparker, inkludert installasjon, operasjon og vedlikehold over hele verden.

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With nearly 1,900 listed issuers and around €6.6 trillion in market capitalisation as of end December 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2024, Euronext N.V. - All rights reserved.