Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

EcoOnline debuterer på Børsen

Back

Oslo, 24. mars 2021 – EcoOnline, en ledende leverandør av HMS-programvare, har i dag blitt tatt opp til handel på Euronext Growth (ticker: ECO).

I mer enn 20 år har EcoOnline utviklet løsninger som hjelper bedrifter med å skape trygge, bærekraftige og effektive arbeidsplasser. I dag har EcoOnline en ledende posisjon i alle de nordiske landene, Storbritannia og Irland, og tilbyr sine løsninger til mer enn 6500 kunder i 86 ulike bransjer. 

— Noteringen på Euronext Growth Oslo markerer et spennende nytt kapittel i vår reise for å sikre en enda sterkere plattform for vekst. Vi er tilfredse med å se at ledende institusjonelle investorer deler vår tro på verdien av å levere løsninger for tryggere arbeidsplasser og et bedre miljø. Vi vil også benytte anledningen til å takke alle våre lidenskapelige og formålsdrevne ansatte; deres harde arbeid har fått oss hit. Jeg er sikker på at EcoOnline er veldig godt posisjonert for fremtidig vekst, sier Göran Lindö, CEO i EcoOnline. 

I forkant av børsnoteringen hentet EcoOnline 1,6 milliarder kroner i en aksjeemisjon, der utstedelse av nye aksjer utgjorde 500 millioner kroner og nedsalg av allerede utstedte aksjer 1,1 milliarder kroner. Inkluderes overallokerte aksjer, som kan benyttes av tilrettelegger for kursstabilisering, var den totale aksjeplasseringen 1,85 milliarder kroner. Den rettede emisjonen ble møtt med stor interesse fra norske og internasjonale investorer og var vesentlig overtegnet, meldte selskapet

— EcoOnline har hatt betydelige fremskritt i markedet og etablert seg som en ledende og suksessfull leverandør av EHSQ-programvare og -systemer. Vi har identifisert et stort potensial for videre vekst, som vi vil akselerere med ekstra finansiering, og vi ser frem til å invitere nye investorer til å bli med på denne reisen, sier styreleder Gunnar Evensen i EcoOnline. 

Emisjonskursen på 25 kroner gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 4,1 milliarder kroner. 

Ved utgangen av 2020 hadde EcoOnline mer enn 370 ansatte i syv land. 

EcoOnline admitted to trading on Euronext Growth Oslo

Om EcoOnline  EcoOnline er en ledende europeisk leverandør av HMS-programvare dedikert til å skape tryggere og bærekraftige arbeidsplasser i tråd med lovpålagte og miljømessige krav. Selskapet har siden oppstarten bidratt positivt til kunder og samfunnet og er størst i Norden, UK og Irland på utvikling av innovativ programvareteknologi for økt kjemikaliesikkerhet. Selskapet har en klar historie med vellykket oppkjøp og integrering av selskaper med samme engasjement som EcoOnline. www.ecoonline.no/om-oss 

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €6.5 trillion in market capitalisation as of end June 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.