Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Circa debuterer på Børsen

Back

Oslo, 2. mars 2021 – Det australske bioteknologiselskapet Circa ble i dag tatt opp til handel på Euronext Growth (ticker: CIRCA).

Circa benytter fornybar biomasse til å produsere kjemikalier. Etter 15 år med utvikling og fem pilotanlegg har selskapet patentert en skalerbar produksjonsprosess. 

I forkant av børsnoteringen hentet Circa 500 millioner friske kroner i en aksjeemisjon. Emisjonen ble møtt med stor interesse, både fra norske og utenlandske investorer, og flere ganger overtegnet, meldte selskapet.

– Vi er både ydmyke og stolte over mottakelsen vi har fått fra norske og internasjonale profesjonelle investorer de siste par ukene. Selv om Australia er langt unna i geografisk forstand, føler vi oss veldig nær det norske finans- og industrimiljøet gjennom vårt sterke partnerskap med Norske Skog. Vi ser nå frem til å videreutvikle relasjonene til disse miljøene i årene som kommer, sier Tony Duncan, adm. direktør og co-founder i Circa Group.

I tillegg til utstedelse av nye aksjer, ble det også overallokert aksjer som kan benyttes av tilrettelegger for kursstabilisering. Inkluderes disse overallokerte aksjene var den totale plasseringen i forkant av børsnoteringen på 575 millioner kroner.

Emisjonskursen var 16,75 kroner, noe som gir de utestående aksjene en markedsverdi på 2,0 milliarder kroner. Norske Skog bidro med 50 millioner kroner i aksjeemisjonen, og eier 26,5 prosent av de utstående aksjene i Circa.

– Helt siden vi begynte å jobbe med Tony og Circa-teamet for å bygge FC5 pilotfabrikken på Boyer, har vi vært sikre på at Circa-teknologien vil være en nøkkel for det grønne skiftet mot en mer bærekraftig fremtid for kjemikalieindustrien. Vi er stolte over å kunne ønske nye aksjonærer velkommen i Circa Group, og gleder oss til å jobbe til det beste for alle aksjonærer med å videreutvikle dette unike selskapet, sier Lars Sperre, styreleder i Circa Group.

Circa admitted to trading on Euronext Growth Oslo

Om Circa Circa er et bioteknologiselskap som etter over 15 år og fem piloter har utviklet og patentert den første skalerbare produksjonsprosessen for LGO. LGO er et plattform-biomolekyl som kan brukes innen farmasi, landbruk, batterier, grafén, polymerer og mer. Cyrene er Circas første biokjemikalie med kommersiell skala produsert fra LGO, og det kan erstatte giftige og fossilbaserte kjemikaler som NMP og DMF. Circa har mottatt EU Flagship Grant for konstruksjon av en 1,000 tonns fabrikk i Frankrike.

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €6.5 trillion in market capitalisation as of end June 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.