Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Beerenberg noteres på Euronext Growth Oslo

Back

  • Den sjette noteringen på Oslo Børs i 2023 og den 53. på Euronext
  • Markedsverdi på rundt 442 millioner kroner

 

Oslo – 5. oktober 2023 – I dag er oljeserviceselskapet Beerneberg (ticker: BBERG) tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo.

Beerenberg-konsernet har i mer enn 40 år levert løsninger for et bredt spekter av industrielle virksomheter, hovedsakelig innenfor isolasjon, stillas og overflate. Selskapet dekker hele livssyklusen fra feltstudier og nybygg til vedlikehold, modifikasjoner og livstidsforlengelse. Hovedkontoret er i Bergen og selskapet har i tillegg kontorer i Stavanger, Skien, Polen, Sør-Korea, Thailand og Singapore.

Dette er årets sjette notering på Oslo Børs, hvorav den fjerde på Euronext Growth. Euronext Growth er markedsplassen som er dedikert små og mellomstore selskaper, og med dagens notering er det 110 selskaper som kan handles der. I tillegg utgjør noteringen den 53.  på Euronext i 2023.

I forbindelse med noteringen hentet selskapet inn 357,5 millioner kroner gjennom en rettet emisjon i slutten av september hvor selskapet solgte 13 890 000 nye aksjer og gjennomførte et nedsalg av 4 165 000 eksisterende aksjer. Ved åpningen av markedet var aksjeprisen satt til 18 kroner per aksje, og med det har selskapet en markedsverdi på om lag 442 millioner kroner.

– Børsnoteringen er en milepæl for Beerenberg som selskap som vi tror vil være bra for våre eiere, ansatte og kunder, sier konsernsjef i Beerenberg Arild Apelthun.

Beerenberg rings the bell at Oslo Børs

Bildetekst: Arild Apelthun, administrerende direktør i Beerenberg, ringte i børsbjellen i morges for å feire noteringen på Euronext Growth Oslo. Selskapet ble ønsket velkommen av børsdirektør Øivind Amundsen (Foto: Petter Berentsen/ NTB).

Om Beerenberg

Beerenberg er en ledende leverandør av vedlikeholds- og modifikasjonstjenester på norsk sokkel, og en global leverandør av isolasjonsprodukter. Kompetansen dekker hele livssyklusen til olje- og gassindustrien, fra feltstudier og nybygg til vedlikehold, modifikasjoner og levetidsforlengelse. Den operative virksomheten er organisert i Beerenberg Services og dets datterselskaper. Selskapet har hovedkontor i Bergen og kontorer i Stavanger, Skien, Polen, Sør-Korea, Thailand og Singapore.

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €6.2 trillion in market capitalisation as of end September 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.