Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Aker Horizons tatt opp til handel

Back

Oslo, 1. februar 2021 – Aker Horizons ble i dag tatt opp til handel på Euronext Growth. Selskapet er det største selskapet noensinne som har debutert på Euronext Growth Oslo eller Merkur Market. – Aker Horizons har nå en global plattform og finansiell kapasitet til å akselerere ambisjonene, sier Kristian Røkke.

Aker Horizons er et investeringsselskap dedikert til å utvikle selskaper innen fornybar energi og annen teknologi som reduserer utslipp eller fremmer bærekraftige løsninger. 

Forrige uke gjennomførte selskapet den største aksjeemisjonen i forkant av en børsnotering siden 2018 da det ble ustedt nye aksjer for 4,15 milliarder kroner. Inkluderes overtildeling (greenshoe) ble det det reist 4,56 milliarder kroner.  – Vi setter umåtelig pris på den enorme interessen fra norske og utenlandske investorer, sier Kristian Røkke, administrerende direktør i Aker Horizons.   – Aker Horizons har nå en global plattform og finansiell kapasitet til å akselerere ambisjonene innenfor fornybar energi som kan føre til betydelig reduksjon av klimagassutslipp, fortsetter han. 

Emisjonskursen ble satt til 35 kroner, noe som gir de utestående aksjene en markedsverdi på 19,9 milliarder kroner. Dette er den høyeste markedsverdien første noteringsdag noensinne på Euronext Growth Oslo og Merkur Market. Siden åpningen av Merkur Market januar 2016 har 87 selskaper debutert på denne markedsplassen. 

– Børsen skal være en kilde til kapital. Vi er også en arena for omstilling, og vi spiller en viktig rolle innenfor det grønne skiftet, sier børsdirektør Øivind Amundsen i denne videoen. Den grønne andelen av Børsens samlede markedsverdi har nå nådd 11 prosent, etter at det de siste 12 månedene er blitt notert 20 nye grønne selskaper. Disse børsnykommerne har hentet hele 14,7 milliarder kroner i ny vekstkapital gjennom aksjeemisjoner.  – Vi ser nå en grønn børsbølge, der investorer og ny kapital strømmer til selskaper innen fornybar energi og grønn teknologi, fortsetter Amundsen. 

Om Aker Horizons  Aker Horizons er et investeringsselskap dedikert til å utvikle selskaper innen fornybar energi og annen teknologi som reduserer utslipp eller fremmer bærekraftige løsninger. Selskapet eier 51 prosent av aksjene i både Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, i tillegg til 24,7 prosent i REC Silicon. Selskapet kunngjorde 19. januar en avtale om å kjøpe 75 prosent av Mainstream Renewable Power, en utvikler og operatør av vind- og solparker, og har industrielle ambisjoner innen hydrogen. 

Press Release Footer

About Euronext 
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With more than 1,900 listed issuers and around €6.5 trillion in market capitalisation as of end June 2023, it has an unmatched blue-chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.  
For the latest news, follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer
This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext.

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.