Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Salmon Evolution debuterer på Børsen

Back

Salmon Evolution admitted to trading

Photo: Thomas Brun / NTB scanpix

Det landbaserte lakseoppdrettselskapet Salmon Evolution ble i dag tatt opp til handel på Merkur Market

Salmon Evolution hentet nylig 500 millioner kroner i en aksjeemisjon. Emisjonen ble møtt med stor interesse fra norske og utenlandske investorer, og ble betydelig overtegnet, meldte selskapet

Salmon Evolution har sin første produksjonsfasilitet under bygging på Indre Harøy i Norge. Selskapets teknologi baserer seg på et gjennomstrømmings- og resirkuleringsanlegg, og planlegges brukt også i andre anlegg, blant annet i Sør-Korea. 
"Vi skal benytte det rene og friske sjøvannet til å gi laksen optimale forhold for vekst og god fiskehelse. Og tilnærmingen til produksjon av landbasert laks ved hjelp av gjennomstrømningsteknologi med gjenbruk, mener vi har en lavere risikoprofil enn mange andre prosjekter", sier Håkon A. Berg, CEO i Salmon Evolution. 

Om Salmon Evolution 
Salmon Evolution Holding er et landbasert lakseoppdrettsselskap som har sin første produksjonsfasilitet under bygging på Indre Harøy i Norge. Salmon Evolution Holding legger vekt på rasjonell drift, optimal fiskevelferd og minst mulig påvirkning på miljøet. Rent vann fra kysten skaper optimale produksjons- og miljøforhold, bedre tilvekst og kortere produksjonstid.  
salmonevolution.no