Euronext Vacancies

Discover our open positions at Euronext Securities

Haven't found what you were looking for among our open positions?

At Euronext Securities Copenhagen, we greatly appreciate unsolicited applications. If you have not found a position that matches your interests and skills, do not hesitate to send us your unsolicited application.

We look forward to receiving your application.

______________________________________________

Har du ikke fundet det, du søgte blandt vores åbne stillinger?

Hos Euronext Securities Copenhagen sætter vi stor pris på uopfordrede ansøgninger. Har du derfor ikke fundet en stilling, som matcher dine interesser og kompetencer, så tøv ikke med at sende os din uopfordrede ansøgning.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning. 

Job Summary

The Junior General Ledger accounting and tax officer is responsible for the standard day-to-day local general ledger accounting responsibilities as well as monthly, quarterly and yearly activities, such as tax reporting/filings, regulatory and statutory reporting for assigned entities. The Junior General Ledger accounting and tax officer will also actively lead and coordinate business explanation and investigations of financial data (both internally and externally (auditors, tax audits etc), pro-actively identify and work on continuous process improvement in the local environment, monitoring and applying internal control procedures and manage input from other departments – corporate secretary, treasury and tax, shared service centre, legal and consolidation.

Key Accountabilities

Direct tasks that the Junior General Ledger accountant & tax officer will be responsible for, but not only, are:

 • Processing automated entries from sub ledgers or external systems
 • Processing of un automated entries
 • Generating intercompany transactions and related documentation
 • Preparation of monthly corporate tax provision and tax proofs
 • Completing period end accounting entries and aggregate financial results
 • Providing information to auditors, tax authorities and regulators
 • Reconciliation, and documentation of accounts, including intercompany positions
 • Creating and assessing period end entries
 • Assuring accuracy, timeliness and completeness of entries
 • Liaising with legal, corporate secretary, tax and treasury for completeness
 • International standardization of process
 • Reporting in accordance with IFRS and Local GAAP (if needed)
 • Preparation and filing of monthly VAT returns
 • Preparation and filing of annual corporate income tax returns
 • Preparation of others local tax and regulatory statements
 • Preparation of monthly/quarterly/annuals reports of the entities
 • Monitoring of regulatory requirements of entities

Major Duty/Responsibility

 • Record and Process General Accounting transactions
 • Perform intercompany accounting
 • Analyse and reconcile accounts
 • Close books and aggregate financial results
 • Perform Financial Reporting
 • Perform Tax/Statutory/Regulatory Reporting
 • Other General Accounting related activities  

Experience

 • Minimum of 2 years’ experience in General Ledger activities
 • Hands-on experience with a world-class ERP system—MS AX 2002/365 a plus

Knowledge & skills

 • Ability to work well in a team environment.
 • Ability to successfully manage several tasks at once and work in a deadline driven atmosphere.
 • Familiarity with common software packages such as Microsoft Excel, Word, AX 2002/365 ERP etc.
 • Knowledge and experience with methods, practices and terminology used in complex financial clerical work including strong knowledge of accounting principles.
 • Profound knowledge with company’s and external accounting standards and guidelines
 • High analytical and conceptual skills
 • Proficient in english, written and spoken; other languages  a plus

Problem solving & customer service

 • Possesses a “service first” attitude. 
 • Completes work assignments and resolves recurring problems according to standard policies and procedures. 
 • Uses common sense and initiative in applying policies, procedures and common practices to non-recurring issues.
 • Provides assistance to peers and other internal parties to resolve other problems.
 • Ability to identify, develop and recommend best practices and improvement opportunities.  
 • Follows through on assignments to successful completion.

Communication

 • Prepares routine correspondence when necessary.
 • Understands the importance of keeping all necessary parties informed. 

Education

 • Higher accounting degree or qualified education in finance according to local education system

Studentermedhjælper til Procurement

Kunne du tænke dig at blive en del af en større international organisation? Måske drømmer du om en karriere indenfor procurement eller er nysgerrig efter at lære i en spændende organisation? Så har vi måske jobbet til dig.

Bliv del af et internationalt team og vær med til at forme vores Procurement

I Procurement bliver du en del af et lille team med kollegaer i henholdsvis, Portugal, Frankrig, Italien, England og Danmark. Din primære kontakt sidder i Danmark, men du vil være en naturlig del af hele teamet og deltage på fællesmøder. Vi leder efter en studentermedhjælper, der skal være med til at supportere vores danske og norske kollegaer, samt være vores daglige support i Microsoft AX Dynamics (ERM system). Vi sørger for, at du får en grundig oplæring i systemet, så du kan blive vores go-to person og med lethed kan guide kollegaer i organisationen, når der skal oprettes indkøbsordrer, eller hvis der opstår spørgsmål eller er behov for assistance. I takt med din udvikling, vil der være mulighed for at få mere ansvar og blive involveret i mere udfordrende opgaver – og vi er der naturligvis til at hjælpe dig. Samtidig håber vi, at du vil bidrage med at optimere vores processer og sikre, at vi følger indkøbsproceduren og overholder vores politikker.

Hvordan vil din arbejdsdag se ud?

I Procurement arbejder vi på tværs af lande og selskaber. Dine arbejdsdage vil derfor byde på et godt mix af faste og varierende opgaver, som f.eks. at:

 • Oprette, godkende og kontrollere indkøbsrekvisitioner ift. vores indkøbspolitikker

 • Hjælpe med at sende indkøbsordrer til leverandører, samt sende formularer ud til nye leverandører der skal oprettes i AX Dynamics

 • Løse eventuelle tekniske udfordringer i systemet

 • Samarbejde med Finans omkring godkendelser og betalinger af fakturaer

 • Træne nye medarbejdere i AX Dynamics

 • Hjælpe med on-boarding af konsulenter

 • Ad hoc opgaver

Vi ser gerne at...

Du som person trives i dialogen med andre, og det falder dig naturligt at træde til og hjælpe hvor behovet opstår. Du er kendt for at levere en god kundeservice, og du er en, som andre godt kan lide at samarbejde med. Opgavemæssigt er du kendetegnet ved at arbejde systematisk, have øje for detaljen, samt tage initiativ og ansvar. Sidst men ikke mindst går du selvstændigt til dine opgaver, men er samtidig ikke bange for at spørge, hvis du bliver i tvivl.

Desuden er det en fordel, at du:

 • Har erfaring med Microsoft Dynamics (D365) ERM system (dog ikke et krav)

 • Har interesse i Procurement, forhandling, sourcing og kontraktarbejde

 • Har lyst til at lære noget nyt, er motiveret og organiseret

 • Har teknisk forståelse og er god til problemløsning

 • Med lethed kan kommunikere i skrift og tale på dansk og engelsk – og det er et plus hvis du også forstår norsk.

Vi tilbyder....

Vi tilbyder en god arbejdsplads i et uformelt miljø, hvor der er travlt og stort fokus på professionalisme. Desuden kan vi tilbyde dig et job med fleksible arbejdstider, som giver dig plads til, at prioritere dit studie.

Vi forestiller os, at din arbejdsuge vil være på ca. 15 timer, fordelt på to dage. I eksamensperioder er vi naturligvis ekstra fleksible, og vi aftaler dine arbejdstider i fællesskab.

Som studentermedarbejder hos Euronext Securities Copenhagen vil du arbejde på vores moderne kontor på Christianshavn, og få en attraktiv lønpakke og frokostordning.

Er det dig vi søger?

Du skal muligvis til at starte op på din videregående uddannelse, eller er måske allerede godt i gang. Din uddannelsesretning er ikke så vigtig for os, så længe du er motiveret og klar på at lære en masse.

Kan du se dig selv i ovenstående, og kan du ikke vente med at komme i gang, så send et par linjer om din motivation, dit CV og karakterudskrift til os snarest muligt, og senest d. 11. august 2022. Vi holder løbende samtaler, og lukker stillingen så snart vi har fundet den rette til jobbet.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Mie van Eeuwijk, Procurement Specialist, på +45 28 29 14 23. Bemærk at vi grundet sommerferie ikke vil være at træffe i uge 29 - 31, men vi vil vende tilbage til dig straks herefter.

Vi glæder os til at høre fra dig!

_______________________________________

Student Assistant for Procurement

Would you like to become a part of a larger international organisation? Maybe you dream of a career in procurement or are just curious to learn in an exciting organisation? Then we might have the job for you.

Become part of an international team and help shape our Procurement

In Procurement, you will be part of a small team with colleagues in Portugal, France, Italy, England and Denmark. Your primary contact is in Denmark, but you will be a natural part of the whole team and participate in joint meetings. We are looking for a student assistant to help support our Danish and Norwegian colleagues, as well as be our daily support in Microsoft AX Dynamics (ERM system). We make sure that you get a thorough training in the system, so you can become our go-to person and can easily guide colleagues in the organization when purchase orders need to be created, if questions arise or they need assitance. As you progress, there will be an opportunity to gain more responsibility and get involved in more challenging tasks – and of course we are there to help you. At the same time, we hope that you will help optimize our processes and ensure that we follow the procurement procedure and comply with our policies.

What will your workday look like?

In Procurement, we work across countries and companies. Your working days will therefore offer a mix of regular and varying tasks, such as:

 • Creating, approving, and verifying purchase requisitions against our purchasing policies

 • Help sending purchase orders to vendors, as well as sending forms to new vendors so they can be created in AX Dynamics

 • Solving any technical challenges in the system

 • Cooperating with Finance on approvals and payments of invoices

 • Training new employees in AX Dynamics

 • Helping with on-boarding of consultants

 • Ad hoc tasks

The ideal candidate...

You as a person thrive in dialogue with others, and stepping in to help wherever there is a need comes naturally to you. You're known for providing great customer service, and you're someone that others like to work with. In terms of tasks, you are characterised by working systematically, having an eye for detail, as well as taking initiative and responsibility. Last but not least, you handle your tasks independently, but are not afraid to ask if you have any questions.

In addition, it is an advantage if you:

 • Have experience med Microsoft Dynamics (D365) ERM system (not a requirement)

 • Have and interest in procurement, negotiation, sourcing and contract work

 • Want to learn something new, are motivated and organised

 • Have technical understanding and are good at problem solving

 • Communicate with ease in both writing and speech (Danish and English). If you understand Norwegian it is also considered an advantage.

We offer....

We offer a good workplace - we are busy and are focused on professionalism, but have a highly informal environment. In addition, we can offer you a job with flexible working hours, which gives you space to prioritise your studies.

We imagine that you will work around 15 hours, divided into two days. During exam periods, we are of course extra flexible, and will plan your working hours together.

As a student employee at Euronext Securities Copenhagen, you will work at our modern office in Christianshavn, and get an attractive salary package and lunch scheme.

Is it you we are looking for?

You may be about to start your higher education, or may already be well underway. Your educational direction is not so important to us, as long as you are motivated and ready to learn a lot.

If you can see yourself in the above, and you can't wait to get started, please send a few lines about your motivation, CV and transcript to us as soon as possible, and no later than d.  August 11, 2022.  We will have interviews ongoing and close the position as soon as we have found the right person for the job.

If you have any questions about the position, you are welcome to contact Mie van Eeuwijk, Procurement Specialist, on +45 28 29 14 23. Please note that due to summer holidays we will not be able to meet in weeks 29 - 31, but we will get back to you immediately afterwards.

We look forward to hearing from you!

About Euronext

Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With close to 2,000 listed issuers and around €6.6 trillion in market capitalisation as of end March 2022, it has an unmatched blue chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs.

11/05/2022

 • Portugal
 • Intern and Apprentice
 • Employee

Interbolsa

Interbolsa is the leading entity in Portugal in post-trade services, offering integrated and flexible solutions at European level, operating as the Custody and Settlement Central Securities Depository (CSD), belonging to the EURONEXT Group and being compliant with:

 • CSD Regulation (CSDR);

 • The Portuguese Legislation on Capital Markets;

 • The rules of the Portuguese Securities Market Commission (CMVM).

Interbolsa uses the most stringent international service and security standards and was one of the first CSDs to join the European settlement platform TARGET2-Securities and to obtain authorization to operate as a CSD in the context of CSDR.

Interbolsa offers a wide set of Services namely Custody and Settlement to a broad Customer base.

Interbolsa Operations Department

The business operations department is responsible for the management of the Centralized Securities Systems and the Settlement Systems of Interbolsa.

The candidate for this position must have the minimum mandatory education or, preferably, a Bachelor Degree in Management, Economics or equivalent.

Job summary

Interbolsa is improving and enhancing its services, namely the core and ancillary services. Therefore, it is looking for a Trainee that:

 • Support the business operations team with the daily tasks.

 • Give support to the development and implementation of more automated and digitized services at the Central Securities Depository and the ongoing projects.

Key Accountabilities

As a Central Securities Depository Trainee, you will:

 • Support the business operations team with the daily tasks/responsibilities.

 • Identify process that could be improved and more automated.

 • Support the development and implementation of more automated and digitized services at the Central Securities Depository.

 • Support the development and implementation of the ongoing projects.

Profile and skills

Euronext is looking at the following profile:

 • Knowledge of Capital markets and applicable legislation

 • Knowledge of English language (oral and written)

 • Familiar with PC’s and standard office tools (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc.)

 • Key skills:  Responsible, Organization capacity, Accuracy, Communication skills, Teamwork, Tasks oriented

Education and Knowledge

 • University Degree in Management, Economics or equivalent (preferable)

11/04/2022

 • Italy
 • Borsa Italiana Group
 • Employee

Do you want to be part of a team developing warehouse solutions that play a key part in the development of the financial markets? Every single day, VP Securities facilitate more than 70.000 securities transactions. We handle vast amounts of data, and we are in a unique position as an infrastructure provider for the financial markets in Denmark. Our solutions need to be best in class – and now, you get to challenge yourself with us.

Are you passionate about data and the value it brings when it is brought to life?

At VP we are looking for a Data Warehouse Architect and Data Engineer who knows the ins and outs of modern data warehouse design as well as the business context where it is used.

Can you see yourself in the following?

 • You are a data warehouse developer by heart, who never stops learning

 • You have applied several design patterns, seen them fail, learned from it, and made them better

 • You see complex business logic as an interesting challenge and take pride in ensuring the solutions compatibility with the existing architecture

 • You have done this for so long that taking responsibility for the data warehouse architecture comes naturally

 • You have the skills and capacity to ensure that the work of others comply with the architecture and you ensure this by guidance as well as reviews

 • You are determined to stay updated on new technologies that will shape the future of our data solution

Collaboration across the entire business

You will be part of a small Data Team who develop and maintain the data warehouse platform and you will work closely with a product owner and a data scientist, as well as other stakeholders in business and IT.

Your responsibilities include:

 • Set the standard for development

 • Make an architecture strategy and a roadmap to get there

 • Model/develop/build solutions for the business needs

 • Maintain and optimize the data warehouse solution

 • Validate data for data science approach 

 • Use your knowledge and skills to educate others

 • Ensure quality in the solution

 • Ensure documentation and test lives up to VP requirements

 • Manage stakeholder expectations

Technologies in play

The data warehouse is build using Microsoft Technology (SQL Server, Integration Services, Cubes) with a Qlik Sense server on top for reporting and dashboards.

Skills and Qualifications

 • You may have a relevant bachelor’s or master’s degree, but that is not as important as your experience with BI development;

 • Solid knowledge of Microsoft SQL Server and the Microsoft BI stack is required;

 • Knowledge of cloud technologies and services – e.g. Microsoft Azure and Databricks – and an interest in driving the discussion on when and how cloud services should be used;

 • Ability to work independently, while also being a team player;

 • Fluent in English for reading, writing, and speaking.

Your position will be in Milan, at Euronext Securities Milan and you will have the opportunity to work with Euronext Securities Copenhagen and Oslo.

In a nutshell, you will have complete involvement in the data life cycle, by owning the responsibility of designing, coding, training, testing, maintaining and supporting data warehouse solutions, data lake processes and AI models that are delivered to our customers. 

You’ll have the opportunity to contribute to Euronext Securities data team by participation in Scrum Agile Sprint  and by making continuous improvement recommendations towards the research of new models or reuse of existing one.

Additional activities may also include participation in component and data architecture design, performance monitoring, product evaluation and buy vs. build recommendations. You will be responsible for implementation of large-scale data solutions across multiple business lines.