Euronext moderniseert haar markten om de groei van ondernemingen in Europa te ondersteunen

 
NEXT STEP
Onze markten beginnen aan een nieuw tijdperk

 
NEXT STEP
De handel in midcaps ontwikkelt zich

 
NEXT STEP
Ontdek uw
NEXT STEP !

EURONEXT  ACCESS®     |     EURONEXT  ACCESS+®     |     EURONEXT GROWTH®     |     EURONEXT®

Als financieringspartner voor Europese ondernemingen, in elke fase van hun ontwikkeling, lanceert Euronext een reeks initiatieven om de markttoegang voor middelgrote bedrijven te vereenvoudigen.

Sinds 19 juni 2017 hebben de markten van Euronext een nieuwe naam voor een betere toegankelijkheid en omschrijving van hun noteringsaanbod en onze diensten aan bedrijven en uitgevende instellingen.

 • De Vrije Markt en Easynext worden Euronext ACCESS®, die een toegangspoort zal bieden voor ondernemingen die een rudimentaire toegang tot de beurs wensen.
 • Alternext wordt Euronext GROWTH®, een markt speciaal voor middelgrote ondernemingen met noteringsregels die op maat gesneden zijn voor hun specifieke behoeften.
 • Euronext (compartimenten A, B en C) blijft de gereglementeerde markt. De werking ervan blijft dezelfde.

Euronext ACCESS +®, een springplank naar de beurs voor jonge ondernemingen en snelgroeiende bedrijven

Binnen Euronext ACCESS wordt een nieuw segment gecreëerd met de naam Euronext ACCESS +. Euronext ACCESS + is speciaal ontworpen om jonge ondernemingen een soepele overgang naar de markt en bij de verandering die dat vraagt. Ondernemingen op Euronext ACCESS + zullen nauwer worden begeleid en aan hun aandeel zal nog meer zichtbaarheid worden gegeven.

Euronext ACCESS + zal haar eigen noteringscriteria hebben:

 • minimale financiële historie van twee jaar, waarvan geauditeerde rekeningen voor het laatste jaar,
 • een free float van minimaal €1 miljoen,
 • verplichte begeleiding door een listing sponsor vanaf de introductieen gedurende de gehele notering van de onderneming,
 • en verplichting tot tijdige en accurate communicatie naar de markt.

Euronext Access®en Euronext Growth® blijven Multilaterale Tradingfaciliteiten

Euronext versterkt de rol van de listing sponsors om de input en begeleiding bij de notering van ondernemingen te verbeteren:

 • Verplichte aanstelling van een listing sponsor voor ondernemingen die hun debuut maken op een van de gereguleerde markten van Euronext: Euronext GROWTHEuronext ACCESS en Euronext ACCESS +
 • Listing sponsors zullen ondernemingen op Euronext GROWTH en Euronext ACCESS + blijven adviseren in alle stadia van hun beursnotering. Listing sponsors zullen verantwoordelijk zijn voor de advisering en ondersteuning van de genoteerde onderneming in haar relaties met de markt, met name door ontmoetingen met de beleggers.

Breder toepassingsgebied

 • Ondernemingen op Euronext ACCESS + moeten begeleid worden door een listing sponsor bij hun notering en zolang de notering loopt
 • Ondernemingen op Euronext ACCESS moeten begeleid worden door een listing sponsor bij hun notering

Belangrijkere rol

 • Elke listing sponsor zal regelmatig contact blijven houden met de emittent waarvoor hij als listing sponsor optreedt, om ingelicht te zijn over de ontwikkelingen en veranderingen bij de emittent en de effecten die tot de notering zijn toegelaten.
 • Elke listing sponsor zal zijn uiterste best doen om de emittent waarvoor hij optreedt te adviseren en te begeleiden, door minstens een beleggersbijeenkomst per jaar te organiseren.

Overige

 • De activiteiten van de listing sponsor worden jaarlijks beoordeeld
 • De listing sponsor dient jaarlijks Euronext te voorzien van een certificaat met alle belangrijke wijzigingen in de structuur, de laatst begeleide transacties, enz.
 • Vereisten inzake naleving van de marktmisbruikverordening (duidelijke verklaring)
 • Invoering van een voorafgaand gesprek in het kader van de erkenningsprocedure (fysieke vergadering of conference call)

Toelatingscriteria

 

Euronext ACCESS

Euronext ACCESS +

Euronext GROWTH

Free float

Niet van toepassing

€1m

€2.5m

Jaarrekeningen

2 jaar (geen geauditeerde rekeningen vereist)

2 jaar waarvan geauditeerde rekeningen voor het laatste boekjaar

geauditeerde rekeningen voor laatste 2 boekjaren

Boekhoudstandaard

IFRS or local GAAP

Bemiddelaar

Listing Sponsor

Voor te leggen document

Informatiedocument*
(* EU-prospectus in geval van openbare aanbieding)

Informatiedocument of EU-prospectus

Permanente verplichtingen

 

Euronext ACCESS

Euronext ACCESS +

Euronext GROWTH

Financiële rapportage: jaarlijks

Ja, maar gebaseerd op nationale wetgeving

Geauditeerd jaarlijks financieel verslag

Financiële rapportage: halfjaarlijks

Niet vereist

Niet-geauditeerde halfjaarlijkse rekeningen

Koersgevoelige informatie, insiderlijsten, marktpeilingen

Van toepassing

(Marktmisbruikverordening)

Kennisgeving van transacties leidinggevenden

Van toepassing

(Marktmisbruikverordening)

Kennisgevingen van drempeloveronderschrijdingen van stemrechten

Niet van toepassing

Van toepassing

Anti-witwas

Van toepassing

Bemiddelaar

Niet vereist

Listing Sponsor

Website

Ja

Vernieuwingen om handel in midcaps te promoten

Om de liquiditeit van aandelen te bevorderen, neemt Euronext een reeks nieuwe maatregelen om haar marktmodel te verbeteren. Doel is de liquiditeit van deze aandelen te verhogen door een efficiënt en aangepast handelsmodel aan te bieden.

Deze maatregelen zijn:

 • Sinds 19 juni 2017 krijgen ondernemingen die verhandeld worden via fixing een dubbele prijsnotering, om 11:30u en om 16:30u,
 • Er wordt gebruik gemaakt van de "Trading at Last", die het beleggers mogelijk maakt te handelen tegen een unieke koers tijdens een bepaalde periode (van 11:30u tot 15:00u en van 16:30u tot 17:30u). Dit is een "hybride" model tussen continu verhandelde instrumenten en enkel fixing.

Euronext heeft ook beslist om voor alle aandelen een mechanisme van willekeurige veiling te ontwikkelen voor de openings- en slotkoers om het prijsvormingsproces te verzekeren. Sinds juli 2017 voegt Euronext aandelen van small- en midcaps toe aan haar Euronext Block-dienstverlening*, waardoor beleggers op dit segment grote orders kunnen uitvoeren. Voor meer informatie over blokhandel, klik op www.euronext.com/news/euronext-partners-ax-trading-launch-pan-european-block-trading-mtf

* de lancering van Euronext Block is afhankelijk van de goedkeuring door de toezichthouders. 

Ontdek uw NEXT STEP!

Wenst u kapitaal op te halen, uw onderneming te laten groeien, extern uit te breiden, uw kapitaal te structureren, talentvolle medewerkers aan te trekken en te behouden of zelfs uw internationale aanwezigheid te versterken? 

Welke is de volgende stap voor uw onderneming?

Het antwoord vindt u in het vereenvoudigde aanbod van Euronext, dat toegankelijk is voor elk type onderneming.

Euronext staat naast u om de financiering van uw "volgende stap" te ondersteunen, dankzij haar nieuwe en verbeterde markten voor small- en midcaps . Wij helpen u bij de groei van uw onderneming. Euronext verleent advies en stelt haar kennis en ervaring graag ter beschikking. Met onze diensten zorgen wij ervoor dat u optimaal profiteert van uw activiteit op kapitaal.

Euronext is meer dan een financieringsbron, ze is een dienstverlener op lange termijn en uw partner voor succes.

Voor meer informatie en contact

Preview the new Euronext.com look and feel

 

BETA.EURONEXT.COM