Deze pagina is beschikbaar is meerdere talen
Select Language

Gongslag markeert eenjarige beursnotering van SnowWorld

Back

Met een slag op de gong markeert SnowWorld (Symbol: SNOW) haar eenjarige notering aan de Amsterdamse Beurs.

Met de beursgang via een reverse listing in december 2013 heeft SnowWorld niet alleen haar solvabiliteit kunnen verbeteren, maar zich ook toegang tot de kapitaalmarkt verschaft. De onderneming is hiermee minder afhankelijk geworden van de toekomstige beschikbaarheid van bancair krediet voor de uitvoering van haar strategie. Het proces van de beursgang en aansluitende emissie van nieuwe aandelen in februari 2014 heeft geleid tot een verdere professionalisering van SnowWorld. De invoering van een Raad van Commissarissen heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. SnowWorld heeft een duidelijke strategie geformuleerd. De uitwerking van deze strategie vindt plaats binnen een raamwerk van risicomanagement en corporate governance. CEO Koos Hendriks luidt de gong.

Meer informatie vindt u op: www.snowworld.com

Download foto