Deze pagina is beschikbaar is meerdere talen
Select Language

Entrima nieuwe huurder Beursplein 5

Back

Entrima luidt gong als nieuwe huurder op Beursplein 5

Entrima vestigt zich op Beursplein 5. Haar opleidingen voor professionals in de energiemarkten gaan steeds meer over regulering van de financiële markten, inclusief marktmisbruik, surveillance en monitoring. Dit bekrachtigt de integratie van genoemde markten, alsook de groeiende complexisering van bedrijfsvoering, verhoudingen en systemen.

Entrima biedt vakinhoudelijke opleidingen gericht op de energiemarkten. De content heeft betrekking op de energiemarkten, energieproducten, prijsvorming van desbetreffende producten en de handel in deze producten, als ook de regulering van de markten.

De opleidingen zijn geaccrediteerd door de energiesector, omdat Entrima’s Advisory Board, Programmacommissie en Examencommissie bestaat uit bestuursleden en managers van marktpartijen, inclusief handelaren en beurzen. Entrima opereert een register voor professionals. Certificering, na het behalen van examen, is voorwaarde voor registratie. Vanwege het toenemend belang van regulering, waaronder verbod op marktmisbruik, is dit register opgetuigd. Het kan worden beschouwd als een vorm van zelfregulering door de energiesector.

Voor meer informatie: entrima.org

Download foto