Deze pagina is beschikbaar is meerdere talen
Select Language

Breaking Financial Barriers start conferentie met slag op gong

Back

Directeur Ondernemerschap van het ministerie van Economische Zaken, Pieter Waasdorp geeft met een slag op de beursgong het startschot voor de Breaking Financial Barriers conferentie die wordt gehouden te Beursplein 5.

De conferentie is onderdeel van een reeks initiatieven om belemmeringen weg te nemen die (innovatieve) bedrijven ondervinden bij het financieren van hun groei. Het aantrekken van kapitaal is een belangrijke voorwaarde voor innovatie en economische groei. Niet-beursgenoteerde bedrijven ondervinden belemmeringen in het verkrijgen van groeifinanciering, nu banken hogere eisen stellen aan de verstrekking van leningen. Institutionele beleggers daarentegen willen graag investeren, maar hebben beperkte mogelijkheden om deze aan te wenden voor niet-beursgenoteerde bedrijven. Breaking Financial Barriers onderzoekt hoe een brug kan worden geslagen tussen beide partijen om innovatie en groei in het MKB ruim baan te geven.

Tijdens de conferentie identificeren sprekers en deelnemers oplossingen en aanbevelingen om de toegang tot groeikapitaal te verbeteren. De aanbevelingen worden na de conferentie verwerkt, breed gedeeld en gepubliceerd. Sprekers zijn onder andere Pieter Waasdorp (Ministerie EZ), Hendrik van der Meulen (KplusV), Cindy van Oorschot (DNB) en Hans Leufkens (Euronext).

Meer informatie vindt u op: www.kplusv.nl

Download foto