Deze pagina is beschikbaar is meerdere talen
Select Language

BECH start productie groen gas

Back

Waterschap Vallei en Veluwe en Jan Bakker hebben samen de Bio Energie Centrale Harderwijk (BECH) geïnitieerd en opgezet.  Door BECH wordt er jaarlijks 8 miljoen m3 groengas geproduceerd. AFS Energy heeft voor BECH bemiddeld bij het afsluiten van de Gas Purchase Agreement met Essent waarmee de verkoop van het groen gas is verzekerd voor de komende jaren. Met een gongslag openen Bert van Vreeswijk, Heemraad waterschap Vallei en Veluwe, en Jan Bakker, aandeelhouders van de BECH, de Amsterdamse beurs.

Groen gas als duurzaam alternatief

Groen gas wordt geproduceerd uit de vergisting van onder andere mest. Dit vermindert het mestoverschot en biedt een duurzaam alternatief voor aardgas. AFS Energy heeft als bemiddelaar een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de GPA, welke is afgesloten met Essent. Hiermee dragen alle betrokken partijen bij aan de energietransitie in Nederland.

Download foto