Deze pagina is beschikbaar is meerdere talen
Select Language

a.s.r., Rabobank en Vitens

Back

a.s.r., Rabobank en Vitens slaan de handen ineen voor beter bodembeheer

Rabobank, a.s.r. en Vitens willen gezamenlijk een dynamische bodemindex gaan ontwikkelen om zo bij te dragen aan gezonde landbouwbedrijven, behoud van de waarde van landbouwgrond en een betaalbare grondwaterwinning. Onlangs tekenden de partijen hiervoor een intentieverklaring.

a.s.r., verzekeraar en de grootste private landbouwgrondbezitter van Nederland, Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en Rabobank, de leidende food- en agribank, hebben een gezamenlijk belang waar ze zich voor in gaan zetten: het verbeteren van de bodem voor een gezonde landbouw. De initiatiefnemers geven hiermee gehoor aan de oproep van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in haar Bodembrief aan de Tweede Kamer om onze bodem duurzamer te beheren.

Voor meer informatie: www.rabobank.com

Download foto